Οικιακό Σύστημα Υποβοήθησης πασχόντων από Άνοια

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Οικιακό Σύστημα Υποβοήθησης πασχόντων από Άνοια (EL)

Μπούμπα, Ελένη
Νταλιάνη, Αργυρώ
Κακαρούντας, Αθανάσιος
Γκογκίδης, Αργύρης
Χαραλάμπου, Ιωάννα

Η παρούσα εργασία προτείνει ένα καινοτόμο ηλεκτρονικό οικιακό σύστημα το οποίο εγκαθίσταται στα σπίτια των ατόμων που πάσχουν από Άνοια. Η λειτουργία του συστήματος είναι η αναπαραγωγή ενός χαρακτηριστικού ήχου για κάθε ένα από τα οικεία πρόσωπα του ανοϊκού, ώστε να τον βοηθά να αναγνωρίζει τους αγαπημένους του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία του συστήματος είναι ο πάσχοντας να μπορεί να συσχετίζει τα οικεία του πρόσωπα με συγκεκριμένους ήχους για να γίνει και η αντίστοιχη ζεύξη ατόμου - ήχου στο σύστημα. Το προτεινόμενο σύστημα δεν αποσκοπεί μόνο στην υποστήριξη ατόμων που βρίσκονται στα αρχικά στάδια του συνδρόμου της Άνοιας, αλλά και ατόμων που πάσχουν και από άλλες μορφές νευροεκφυλιστικών νόσων (π.χ. Πάρκινσον, Επιληψία κ. ά). (EL)
This paper proposes an innovative home system that is installed in the homes of people suffering from Dementia. The function of the system is to reproduce a distinctive sound for each of the familiar faces of the adobe to help him recognize his loved ones. A prerequisite for the proper operation of the system is the affliction of being able to associate his / her faces with specific sounds to make the corresponding person - to - sound link in the system. The proposed system is not only aimed at supporting people who are in the early stages of dementia syndrome, but also people suffering from other forms of neurodegenerative diseases (e.g. Parkinson's, Epilepsy, etc.). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο από Ομότιμους Αξιολογητές (EL)

Συσκευές Bluetooth (EL)
Πληροφορική στον τομέα της Υγείας (EL)
Άνοια (EL)
Ανθρωποκεντρική Πληροφορική (EL)
Bluetooth devices (EN)
Human-centered computing (EN)
Health informatics (EN)
Dementia (EN)


Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Ελληνική γλώσσα

2019-10-15


Hellenic Scientific Institute Economics of Education & Lifelong Learning, of Research & In (EL)

2529-2153
Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία; Τόμ. 2 (2019): Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018; 900-907 (EL)
Education, Lifelong Learning, R&D, Innovation and Economy; Vol. 2 (2019): Proceedings of the 2nd Panhellenic Scientific Conference with International Participation “Greece-Europe 2020: Education, Lifelong Learning, Research, New Technologies, Innovation and Economy”, Lamia, 28,29,30 September 2018; 900-907 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2019 Ελένη Μπούμπα (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.