Ο καινοτόμος ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στο ΣΔΕ σωφρονιστικού καταστήματος: Η περίπτωση του ΣΔΕ Δομοκού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Ο καινοτόμος ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στο ΣΔΕ σωφρονιστικού καταστήματος: Η περίπτωση του ΣΔΕ Δομοκού (EL)

Καπέλλου, Βασιλική
Χαλούλια, Ελένη

Αφετηρία για την  εργασία αυτή στάθηκε η εμπειρία  των εκπαιδευτριών  ενηλίκων που κλήθηκαν  να διδάξουν  σε ΣΔΕ καταστήματος κράτησης. Οι φυλακισμένοι αποτελούν την πλέον «ευάλωτη» κοινωνικά ομάδα, αφού η φυλακή λειτουργεί ως χώρος κοινωνικού αποκλεισμού, παρά τις όποιες αντίθετες προθέσεις του νομοθέτη, και για τους έγκλειστους αλλά και τους αποφυλακισμένους . Έτσι ο εκπαιδευτής αναλαμβάνει το ρόλο του εμψυχωτή-  διευκολυντή και συμβουλάτορα για μία τελεσφόρα εκπαιδευτική προσέγγιση των εκπαιδευομένων υιοθετώντας τις τεχνικές και μεθόδους που ανταποκρίνονται καλύτερα στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους.Ο σκοπός της εργασίας είναι η σκιαγράφηση  του προφιλ του εκπαιδευτή ΣΔΕ σε κατάστημα κράτησης που διαφοροποιείται σημαντικά από εκείνον των υπόλοιπων ΣΔΕ. Αξιοποιείται η μέθοδος της μελέτης περίπτωσης του ΣΔΕ Φυλακών Δομοκού με τις  δύο εκπαιδεύτριες  να παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων που διδάσκει σε καταστήματα κράτησης και συμβάλλει σημαντικά στην μετατροπή των αρνητικών συναισθημάτων των εκπαιδευόμενων σε θετικά  συμβάλλοντας έτσι  στη «συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου» σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (1989)   «ελαφρύνοντας»  ταυτόχρονα τις ημέρες κράτησής τους και εφοδιάζοντάς τους με «προσόντα» που θα τους επιτρέψουν  να διεκδικήσουν την κοινωνική ένταξη μετά την αποφυλάκισή τους. (EL)
  The particular adult educators’ experience will be taken as our point of departure for this work as our duty to teach in a SCS rehabilitation centre . Prisoners are a most "vulnerable" social group, since prison acts as a place of social exclusion, despite the legislator’s contrary intentions, both for internees and released prisoners. Thus, the educator assumes the role of animator-facilitator and adviser for an effective learning approach by adopting the techniques and methods best suited to their learner characteristics and needs. The aim of this presentation is to outline the SCS instructor profile in a detention centre that differs significantly from that of the other SCSs.The case study of Domokos Prison SCS with two educators presents the characteristics of the adult educator teaching in detention centers and contributes significantly to the transformation of the negative emotions of the trainees to the positive contributions to the "total development of the personality of the individual "in accordance with the recommendations of the Council of Europe (1989)"to lighten" at the same time the days of their detention and supply them with "assets" that will allow them to pursue social integration after release. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο από Ομότιμους Αξιολογητές (EL)

ευάλωτες ομάδες (EL)
ανάγκες (EL)
εκπαιδευτής (EL)
τεχνικές (EL)
Techniques (EN)
Vulnerable Social Groups (EN)
Needs (EN)
Educator (EN)


Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Ελληνική γλώσσα

2019-10-15


Hellenic Scientific Institute Economics of Education & Lifelong Learning, of Research & In (EL)

2529-2153
Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία; Τόμ. 2 (2019): Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018; 504-513 (EL)
Education, Lifelong Learning, R&D, Innovation and Economy; Vol. 2 (2019): Proceedings of the 2nd Panhellenic Scientific Conference with International Participation “Greece-Europe 2020: Education, Lifelong Learning, Research, New Technologies, Innovation and Economy”, Lamia, 28,29,30 September 2018; 504-513 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2019 Βασιλική Καπέλλου (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.