Συγκριτική Αξιολόγηση Ποσοτικών – Ποιοτικών διαστάσεων των Επαγγελματικών Λυκείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2013-14 και 2016-17.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Συγκριτική Αξιολόγηση Ποσοτικών – Ποιοτικών διαστάσεων των Επαγγελματικών Λυκείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2013-14 και 2016-17. (EL)

Αναγνωστόπουλος, Ιωάννης Κων.
Ανέστης, Δημήτριος
Καλιώρας, Χρήστος

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην σημειακή ανάλυση και αποτύπωση των ποσοτικών – ποιοτικών διαστάσεων των Επαγγελματικών Λυκείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αντλώντας στοιχεία από δύο σχολικά έτη, το 2013-14, και τρία χρόνια μετά, το 2016-17. Οι πέντε δείκτες ποιότητας παράγονται από πρωτογενείς μεταβλητές, ο ορισμός των οποίων έγινε από στοιχεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και από τις Σχολικές Μονάδες μέσω ερωτηματολογίου. Η μείωση του μαθητικού δυναμικού, η μείωση του αριθμού των μαθητών/τριών ανά τμήμα, η αύξηση του ποσοστού διακοπής της φοίτησης και τέλος η αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν τα σημαντικότερα ευρήματα. (EL)
The aim of the present work is to analyze and quantitative and qualitative parameters of Vocational Lyceum efficiency in the region of Central Greece. Data sets from two school years (2013-14 and 2016-17) were obtained from the Regional Educational Authority of Primary and Secondary Education of Central Greece and from School Units via a questionnaire. A comparison of the two data sets indicates that a reduction of the registered students, a reduction in the number of students per class and an increased drop-out rate were accompanied by an increased success rate in University entrance exams of the students of vocational lyceums in Central Greece. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο από Ομότιμους Αξιολογητές (EL)

Επαγγελματικά Λύκεια (EL)
Δείκτες ποιότητας της εκπαίδευσης (EL)
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Στερεάς Ελλάδας (EL)
Quality Indicators of Education (EN)
Vocational Schools (EN)
Secondary Education of Central Greece (EN)


Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Ελληνική γλώσσα

2019-10-15


Hellenic Scientific Institute Economics of Education & Lifelong Learning, of Research & In (EL)

2529-2153
Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία; Τόμ. 2 (2019): Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018; 313-318 (EL)
Education, Lifelong Learning, R&D, Innovation and Economy; Vol. 2 (2019): Proceedings of the 2nd Panhellenic Scientific Conference with International Participation “Greece-Europe 2020: Education, Lifelong Learning, Research, New Technologies, Innovation and Economy”, Lamia, 28,29,30 September 2018; 313-318 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2019 Ιωάννης Κωνσταντίνου Αναγνωστόπουλος, Δημήτριος Ανέστης, Χρήστος Καλιώρας (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.