Το πρόβλημα της σχολικής ικανότητας υπό το φως των αποτελεσμάτων εφαρμογής του Test Seyfried - Karas τύπου C

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Το πρόβλημα της σχολικής ικανότητας υπό το φως των αποτελεσμάτων εφαρμογής του Test Seyfried - Karas τύπου C (EL)
Το πρόβλημα της σχολικής ικανότητας υπό το φως των αποτελεσμάτων εφαρμογής του Test Seyfried - Karas τύπου C (EN)

Ζαχάρης, Δημήτριος Γ.

No abstract (EL)
Das Problem der Schulfähigkeit hat uns jahrelang beschäftigt. Die Anwendung des Schulfähigkeitstests von Karas - Seyfried Typ C stellt einen dritten Versuch dar, die Schulfähigkeit der griechischen Kinder, die sich gesetzlich zur Einschulung verpflichtet sind, zu erfassen. Die Ergebnisse von der Anwendung des Tests zeigen, dass ein grosser Teil von Kinder im Alter von 6 Jahren den Anforderungen der griechischen Schule nicht gewachsen sind. Weitere Untersuchungen auf diesem Gebiet sind dringend notwendig. Weiterhin musste die Einschulung der griechischen Schulkindern nicht nur auf Grund ihres Alters erfolgen. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ελληνική γλώσσα

2015-08-04


Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Dept. of Early Childhood Education (EL)

1108-4634
2241-200X
Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων; Τόμ. 1 (1997); 27-54 (EL)
Journal of Research in Education and Training; Vol. 1 (1997); 27-54 (EN)

Copyright (c) 1997 Δημήτριος Γ. Ζαχάρης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.