Μια επίκαιρη συζήτηση για την εκπαιδευτική πολιτική της διγλωσσίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Μια επίκαιρη συζήτηση για την εκπαιδευτική πολιτική της διγλωσσίας (EL)
Μια επίκαιρη συζήτηση για την εκπαιδευτική πολιτική της διγλωσσίας (EN)

Πανταζής, Σπύρος Χ.
Σακελλαρίου, Μαρία Ι.

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ελληνική γλώσσα

2015-08-04


Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Dept. of Early Childhood Education (EL)

1108-4634
2241-200X
Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων; Τόμ. 2 (2003); 159-169 (EL)
Journal of Research in Education and Training; Vol. 2 (2003); 159-169 (EN)

Copyright (c) 2003 Σπύρος Χ. Πανταζής, Μαρία Ι. Σακελλαρίου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.