Υπολογισμός εντασιακών μεγεθών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥπολογισμός εντασιακών μεγεθών (EL)
Determination of internal forces/moments (EN)

Μορφίδης, Κωνσταντίνος (EL)
Αβραμίδης, Ιωάννης (EL)
Morfidis, Konstantinos (EN)
Avramidis, Ioannis (EN)

Ελένας, Αναξαγόρας (EL)
Αβραμίδου, Ελένη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Elenas, Anaxagoras (EN)
Kallipos (EN)
Avramidou, Eleni (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό, το οποίο κατέχει κεντρική θέση στο παρόν βιβλίο, παρουσιάζονται οι βασικές μέθοδοι της Στατικής για τον υπολογισμό των αντιδράσεων στήριξης και των φορτίων διατομής μιας μεγάλης σειράς διάφορων επίπεδων και χωρικών ισοστατικών φορέων πoυ συναντώνται συχνά στην πράξη του πολιτικού μηχανικού. Οι φορτίσεις περιλαμβάνουν τόσο εξωτερικά φορτία (συγκεντρωμένες ή/και κατανεμημένες δυνάμεις), όσο και καταναγλασμούς (ομοιόμορφη/ανομοιόμορφη θερμοκρασιακή φόρτιση και καταναφκασμένες μετατοπίσεις). Η παράγραφος 2.1 περιέχει τις ασκήσεις της ομάδας Ζ που αφορούν στον υπολογισμό μεμονωμένων εντασιακών μεγεθών, δηλαδή αφενός αντιδράσεων στήριξης και ροπών πάκτωσης, και αφετέρου αξονικών δυνάμεων, τεμνουσών δυνάμεων, ροπών κάμψης και ροπών στρέψης σε συγκεκριμένες διατομές επίπεδων και χωρικών φορέων. Για τον υπολογισμό χρησιμοποιείται τόσο η μέθοδος των διαχωριστικών τομών σε συνδυασμό με τις συνθήκες ισορροπίας, όσο και η κινηματική μέθοδος, η οποία στηρίζεται στην αρχή των δυνατών έργων (ΑΔΕ). Η παράγραφος 2 .2 περιέχει τις ασκήσεις της ομάδας Η που αφορούν στον υπολογισμό ολόκληρης της εντασιακής κατάστασης (δηλαδή των διαγραμμάτων ροπών, τεμνουσών και αξονικών δυνάμεων) διαφόρων βασικών τύπων στατικών φορέων στο επιπεδο και στον χώρο. Επιλύονται αμφιέρειστες δοκοί (Ομάδα Η1), πρόβολοι (Ομάδα Η2), μονο- και αμφιπροέχουσες δοκοί (ομάδα Η3), αρθρωτές δοκοί (δοκοί Gerber, Ομάδα Η4), αμφιέρειστα πλαίσια και τόξα (Ομάδα Η5), τριαρθρωτά πλαίσια και τόξα (Ομάδα Η6), ενισχυμένες δοκοί (Ομάδα Η7), επίπεδα δικτυώματα (Ομάδα Η8) και σύνθετοι επίπεδοι φορείς (Ομάδα Η9). Τέλος, η παράγραφος 2.3 περιέχει τις ασκήσεις της ομάδας Θ που αφορούν στον υπολογισμό της εντασιακής κατάστασης χωρικών φορέων. Επιλύονται χωρικοί πλαισιακοί φορείς (Χωροπλαίσια, Ομάδα Θ1), επίπεδοι φορείς με εκτός επιπέδου φόρτιση (Εσχάρες δοκών, Ομάδα Θ2), και χωρικοί δικτυωτοί φορείς (Χωροδικτυώματα, Ομάδα Θ3). (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (EL)
ΣΤΑΤΙΚΗ (EL)
ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (EL)
Statics (EN)
Numerical Examples For Statically Determinate Structures (EN)
Structural Analysis (EN)
Statically Determinate Structures (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.