Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρώτοι Αριθμοί (EL)
Prime Numbes (EN)

Πουλάκης, Δημήτριος (EL)
Poulakis, Dimitrios (EN)

Τζανάκης, Νικόλαος (EL)
Καρακώστας, Αναστάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Tzanakis, Nikolaos (EN)
Kallipos (EN)
Karakostas, Anastasios (EN)

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τους πρώτους αριθμούς και τις ιδιότητές τους. Δίνεται η απόδειξη του Θεμελιώδους Θεωρήματος της Αριθμητικής, σύμφωνα με το οποίο κάθε ακέραιος > 1 γράφεται με μοναδικό τρόπο ως γινόμενο πρώτων, και τις συνέπειές του στη διαιρετότητα των ακεραίων και ιδιαίτερα στο μκδ και εκπ. Κατόπιν μελετάμε μερικά κλασσικά θεωρήματα σχετικά με την κατανομή των πρώτων αριθμών, όπως το Θεώρημα του Chebyshev, τα τρία θεωρήματα του Mertens και το αίτημα του Bertrand. Επίσης, δίνουμε ένα αποτέλεσμα για τον υπολογισμό της ακολουθίας των πρώτων που διατυπώθηκε πρόσφατα και οι ρίζες του ανάγεται στον Πλάτωνα, καθώς και το κόσκινο του Ερατοσθένη. Τέλος μελετάμε ειδικές κατηγορίες πρώτων. (EL)
Chapter 3 studies prime numbers and theirs properties. We give the proof of the Fundamental Theorem of Arithmetic, which states that every integer > 1 can be written uniquely as the product of prime numbers, and theirs applications in the divisibility of integers and especially in gcd and lcm. Next, we study some classical results on the distibution of primes, as Chebyshev theorem, three theorems of Mertens and Bertrand's postulate. We also give a result on the computation of the sequence of primes which is discoverd recently and their roots go back to Plato. Finally, we deal with some special families of primes. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ (EL)
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ (EL)
ΠΡΩΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (EL)
Fundamental Theorem Of Arithmetics (EN)
Computational Number Theory (EN)
Prime Numbers (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.