Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σύγχρονη Θεωρία Ελέγχου (EL)
Modern Control Theory (EN)

Πουλιέζος, Αναστάσιος (EL)
Pouliezos, Anastasios (EN)

Σταυρακάκης, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Stavrakakis, Georgios (EN)

Το βιβλίο παραθέτει τη σύγχρονη θεωρία εύρωστου ελέγχου που βασίζεται στο κριτήριο ελάχιστης νόρμας (νόρμα Η2, νόρμα Η άπειρο). Στη θεωρία αυτή γίνεται εισαγωγή παραθέτοντας τις κλασσικές προσεγγίσεις ελέγχου μέσω των θεωριών διαμόρφωσης πολυμεταβλητού βρόχου και της κλασσικής θεωρίας βέλιστου ελέγχου του Pontryagin. Τα απαραίτητα μαθηματικά εκτίθενται σε Παράρτημα. Η θεωρία υποστηρίζεται από πλήθος πρωτότυπων παραδειγμάτων από διαφορετικές επιστημονικές περιοχές εφαρμογής καθώς και προβλήματα. Οι λύσεις συνοδεύονται από on-line και off-line προγράμματα MATLAB και διαδραστικές εφαρμογές. (EL)

learningMaterial
book

ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (EL)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΝΟΡΜΑΣ (EL)
ΕΥΡΩΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (EL)
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (EL)
ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (EL)
Automatic Control (EN)
Robust Control (EN)
Multivariable Control (EN)
Optimal Control (EN)
Minimum Norm Control (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-10-02*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.