Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙσοδυναμίες (EL)
Congruences (EN)

Αντωνιάδης, Ιωάννης (EL)
Κοντογεώργης, Αριστείδης (EL)
Antoniadis, Ioannis (EN)
Kontogeorgis, Aristeidis (EN)

Θεοχάρη Αποστολίδου, Θεοδώρα (EL)
Καλλιάρας, Δημήτρης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Theochari Apostolidou, Theodora (EN)
Kalliaras, Dimitris (EN)

Βασικές ιδιότητες, Το (μικρό ) Θεώρημα του Fermat, η φ-συνάρτηση του Euler και το Θεώρημα του Euler, το Θεώρημα του Redei. Γραμμικές ισοτιμίες και συστήματα, Εφαρμογές των ισοτιμιών (Κριτήρια διαιρετότητας,Ημερολόγιο του Ορθόδοξου Πάσχα, ύψωση σε δύναμη και εξαγωγή τερταγωνικής ρίζας (modm)), Κρυπτογραφία. (Α. Συμμετρική Κρυπτογραφία: Το κρυπτοσύστημα της μεταφοράς. το αφινικό κρυπτοσύστημα.) (Β. Μη-συμμετρικη Κρυπτογραφία: Το κρυπτογραφικό σύστημα RSA) Κωδικοποίηση, ( Το σύστημα ISBN) Ισοτιμίες ανώτερου βαθμού και το Θεώρημα του Wilson. Κριτήρια ελέγχου πρώτων αριθμών και παραγοντοπoίηση. (Ψευδοπρώτοι, αριθμοί του Carmichael, ο αλγόριθμος Miller-Rabin, Ο αλγόριθμος παραγομτοποίησης του Dixon, Ο αλγόριθμος παραγοντοποίησης (p-1) του Pollard Ο αλγόριθμος παραγοντοποίησης rho του Pollard.) (EL)
Basic properties of congruences. Fermat's little theorem, Eulers φ-function. The theorem of Euler, theorem of Redei. Systems of congruences. Applications: divisibility criteria, Orthodox easter computation, raising to power and square roots mod m. Cryptography: Non symmetric cryptography: the RSA system Coding theory: ISBN system Higher congruences, Wilson theorem, factorization. Pseudoprimes, Carmichael numbers, Miller-Rabin algorithm, Dixon's p-1 and rho Pollards factorization algorithms. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ (EL)
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΜΟΝΑΔΑ (EL)
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ (EL)
ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΣΑ (EL)
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ (EL)
ΣΥΜΒΟΛΟ ΓΙΑΚΟΒΙ (EL)
ΔΕΙΚΤΕΣ (EL)
ΦΙΜΠΟΝΑΤΣΙ ΚΑΙ ΛΟΥΚΑ ΑΡΙΘΜΟΙ (EL)
ΠΡΩΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (EL)
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (EL)
ΒΑΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ (EL)
ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (EL)
ΨΕΥΔΟΠΡΩΤΟΙ (EL)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΑΣΕΩΝ ΙΔΕΩΔΩΝ (EL)
ΝΟΜΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ (EL)
ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ (EL)
ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΡΜΙΚΑΕΛ (EL)
ΣΥΝΕΧΗ ΚΛΑΣΜΑΤΑ (EL)
ΣΥΜΒΟΛΟ ΛΕΖΑΝΤΡΕ (EL)
ΔΙΟΦΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ (EL)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
Λ-ΣΕΙΡΕΣ (EL)
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΛ (EL)
Jacobi Symbol (EN)
Legendre Symbol (EN)
Pell Equation (EN)
Class Number (EN)
Quadratic Residues (EN)
Diophantine Equations (EN)
L-series (EN)
Fundamental Unit (EN)
Pseudoprimes (EN)
Coding Theory (EN)
Fibonacci And Lucas Numbers (EN)
Primitive Roots (EN)
Continued Fractions (EN)
Quadratic Number Fields (EN)
Cryptography (EN)
Discriminant (EN)
Integral Basis (EN)
Decomposition Law (EN)
Congruences (EN)
Carmichael Numbers (EN)
Quadratic Forms (EN)
Prime Numbers (EN)
Indexes (EN)
Factorization (EN)
Law Of Quadratic Reciprocity (EN)
Primality Testing (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-10-08*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.