Θερμικές Στροβιλομηχανές

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Θερμικές Στροβιλομηχανές (EL)

Τσιρίκογλου, Θεόδωρος (EL)
Βλαχογιάννης, Μιχαήλ (EL)
Vlachogiannis, Michail (EN)
Tsirikoglou, Theodoros (EN)

Νίκα, Ελένη (EL)
Φιλιός, Ανδρόνικος (EL)
Στυλιανός, Τηλέμαχος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Nika, Eleni (EN)
Kallipos (EN)
Stylianos, Tilemachos (EN)
Filios, Andronikos (EN)

Ροή σε βαθμίδα αξονικού στροβιλοσυμπιεστή - Επίδοση πολυβάθμιων στροβιλομηχανών - Ακτινικοί συμπιεστές / Γενικά χαρακτηριστικά / Μορφολογία βαθμίδας / Η αύξηση ενθαλπίας σε ακτινικό συμπιεστή παράγοντας ολίσθησης - Ο ακτινικός συμπιεστής σε σύγκριση με τον αξονικό - Στρόβιλοι / Παράμετροι λειτουργίας βαθμίδας / Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας βαθμίδας - Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας πoλυβάθμιωv στρoβίλωv - Τύπoι και διατάξεις βαθμίδωv στρoβίλoυ - Βαθμός απόδoσης βαθμίδας στρoβίλoυ και εμπειρικές σχέσεις - Μηχανισμοί απωλειών σε στρoβίλoυς - Ακτινικοί στρόβιλοι / Περιγραφή και χρήσεις των ακτινικών στροβίλων. Ανάλυση της ροής στον ακτινικό στρόβιλο. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ (EL)
Turbomachinery (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)