Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔεδομένα και πληροφορίες (EL)
Data and information (EN)

Σταλίδης, Γεώργιος (EL)
Stalidis, Georgios (EN)

Διαμαντάρας, Κωνσταντίνος (EL)
Τριανταφύλλου, Σωτήριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Diamantaras, Konstantinos (EN)
Triantafillou, Sotirios (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των ηλεκτρονικών δεδομένων και η οργάνωσή τους μέσα σε ένα σύστημα πληροφορικής, από το απλό bit ως τις Βάσεις Δεδομένων, τους διάφορους τύπους δεδομένων και τον τρόπο παράστασής τους. Ορίζονται οι έννοιες της οντότητας, του στιγμιότυπου, του αρχείου, του σετ δεδομένων και της Βάσης Δεδομένων. Επίσης παρουσιάζονται οι έννοιες των δεδομένων, της πληροφορίας, της γνώσης και της σοφίας και γίνεται αναφορά στο διαχωρισμό ανάμεσα στη χαμηλού επιπέδου αναπαράσταση των δεδομένων, στην οργάνωσή τους σε δομές ώστε να είναι αποτελεσματική η διαχείρισή τους, την αναπαράσταση πληροφορίας ορίζοντας το νόημα και τη χρήση της, καθώς και τα υψηλότερα επίπεδα που ενσωματώνουν ευφυΐα. (EL)
In this chapter, the basic concepts of electronic data and their organization in a computer-based information system are presented, from the simple bit to Data Bases and the different data types and their representation. The concepts of entity, instance, file, data set and data base are defined. Additionally, the concepts of data, information, knowledge and wisdom are presented, and reference is made on the distinction between the low level data representation and information representation, as well as the higher levels which incorporate intelligence. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ (EL)
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (EL)
Business Intelligence (EN)
Data Bases (EN)
Marketing Information Systems (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.