Η Ελληνική Οικονομική Κρίση και το Πρόγραμμα Στήριξης υπό Προϋποθέσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Ελληνική Οικονομική Κρίση και το Πρόγραμμα Στήριξης υπό Προϋποθέσεις (EL)
The Greek Economic Crisis and the Conditionality program (EN)

Πελαγίδης, Θεόδωρος (EL)
Pelagidis, Theodoros (EN)

Κάλλιπος (EL)
Χρυσός, Βασίλης (EL)
Χιόνης, Διονύσιος (EL)
Chryssos, Vassilis (EN)
Chionis, Dionysios (EN)
Kallipos (EN)

Το παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται στην περίοδο 2009-2014, δηλαδή στην περίοδο της μεγάλης ελληνικής οικονομικής ύφεσης. Η οικονομική ανάλυση συμπληρώνεται με μια αποστασιοποιημένη εξιστόρηση των γεγονότων τα οποία οδήγησαν διαδοχικές συμφωνίες της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης με τους εταίρους και πιστωτές. Παρουσιάζεται αρχικώς ο τρόπος εκδήλωσης της κρίσης και οι πρώτες αντιδράσεις της τότε κυβέρνησης ταυτόχρονα με την επιδείνωση συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών. Στην συνέχεια το κεφάλαιο επικεντρώνεται στις πρόνοιες και την εφαρμογή του Μνημονίου αλλά και την εφαρμογή Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με ζητήματα εφαρμογής των συμφωνιών. (EL)
This chapter focuses on the period 2009-2014, i.e. the period of the great Greek economic recession. The economic analysis is supplemented with a detached recounting of events that led successive Greek governments in agreement with the creditors. Analysis include details of the program, as well as successive governments' reactions and implementation of the conditionality measures. An explanation of the deterioration of certain economic and financial indices are provided to illustrate certain failures of the program. The chapter focuses also on the provisions and implementation of the MoU as well as the implementation of the Medium-Term Fiscal Strategy. The chapter concludes with issues regarding the implementation of the agreement. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (EL)
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (EL)
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
Fiscal Balance (EN)
The Greek Economy (EN)
Structural Reforms (EN)
Economic Crisis (EN)
Economic Growth (EN)


Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.