Οικονομική Αυτονομία, αξιολόγηση, επιδόσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟικονομική Αυτονομία, αξιολόγηση, επιδόσεις (EL)
Economic autonomy, evaluations, performance (EN)

Πελαγίδης, Θεόδωρος (EL)
Pelagidis, Theodoros (EN)

Κάλλιπος (EL)
Χρυσός, Βασίλης (EL)
Χιόνης, Διονύσιος (EL)
Chryssos, Vassilis (EN)
Chionis, Dionysios (EN)
Kallipos (EN)

Στο σύντομο αυτό κεφάλαιο συγκρίνονται οι επιδόσεις των ελληνικών Πανεπιστημίων με τις αντίστοιχες μέσες ευρωπαϊκές επιδόσεις με σκοπό να τεκμηριωθεί, στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου, η ανάγκη αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιχειρείται επιπλέον μια σύγκριση του βαθμού οικονομικής αυτονομίας και του καθεστώτος αξιολόγησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και διεθνώς, ώστε και οι σχετικές συγκρίσεις των ακαδημαϊκών τους επιδόσεων να τίθενται εφεξής σε ορθή αφετηριακή βάση. Στο τέλος τα αποτελέσματα συσχετίζονται με την αγορά εργασίας. (EL)
We investigate the correlation between autonomy (administrative and financial) with scientific output in 7-EU member-states. Specifically, we look at the ability of universities to hire and reward their academic staff according to their own criteria, to select their incoming students and to freely determine the content of their academic program. We also examine if the universities have been granted sufficient policy discretion over the allocation of the funds that are put at their disposal. Subsequently, we examine if these administrative and financial autonomy are granted together with increased accountability, with regard to both financial and academic matters. We then briefly present and analyze evidence concerning the educational outcomes of the policy reforms implemented in the 7-EU countries under examination. We measure scientific outcome through publications per million of population and highly cited publications, and we correlate them with academic freedom. We then construct an index that measures the autonomy and accountability of the academic institutions. We also relate public expenditure on R&D and academic performance as well as scientific output with labor market performance. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (EL)
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (EL)
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
Fiscal Balance (EN)
The Greek Economy (EN)
Structural Reforms (EN)
Economic Crisis (EN)
Economic Growth (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.