Ποσοτική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των λιβαδιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠοσοτική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των λιβαδιών (EL)
Quantitavive assessment of functioning of rangelands (EN)

Βραχνάκης, Μιχαήλ (EL)
Vrachnakis, Michail (EN)

Ράπτη, Έλλη (EL)
Παπαναστάσης, Βασίλειος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papanastasis, Vasileios (EN)
Rapti, Elli (EN)

Η ολοκληρωμένη περιγραφή ενός λιβαδικού οικοσυστήματος περιλαμβάνει εκτός από την ποιοτική αποτίμηση της λειτουργίας του οικοσυστήματος (σύνδεση με την προηγούμενη διδακτική ενότητα), και την ποσοτικοποίηση των παραμέτρων έκφρασης της αποτελεσματικότητας λειτουργίας. Έτσι κρίνεται απαραίτητη η περιγραφή των μεθοδολογιών, μετρικών και στατιστικών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρησης της κάλυψης, σύνθεσης, πυκνότητας, συχνότητας, παραγωγής και χλωριδικής ποικιλότητας των λιβαδικών φυτοκοινοτήτων. Η ποσοτική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των λιβαδιών παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες στον διαχειριστή να σχεδιάσει αποτελεσματικά τη ρύθμιση στον χώρο και τον χρόνο της βόσκησης στη βάση του ισοζυγίου βοσκοφόρτωσης/βοσκοϊκανότητας (σύνδεση με την επόμενη διδακτική ενότητα), και σε συνδυασμό με την ποιοτική εκτίμηση να καθορίσει τις κατευθύνσεις βελτίωσης που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαχείριση των λιβαδιών. (EL)
The integrated consideration of a rangeland ecosystem includes, besides the qualitative assessment of the functioning of the ecosystem (link with the previous Unit), the quantification of the parameters that express its functioning. Thus, it is necessary to outline the methodologies, metrics and statistics used for the measurement of land cover, species composition, density, frequency, production and floristic diversity of rangeland plant communities. The quantitative assessment of the grassland functioning provides basic information to the administrator to efficiently design the spatial and temporal organization of grazing on the basis of balanced stocking rate / grazing capacity (link to the next Unit). In combination with the qualitative assessment, it defines directions for improvement to be taken into account in rangeland management. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΦΥΤΑ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (EL)
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (EL)
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ (EL)
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (EL)
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (EL)
Rangeland Improvement (EN)
Rangeland Ecology (EN)
Livestock Husbandry (EN)
Pastures (EN)
Rangeland Plants (EN)
Rangeland Management (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.