Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟικονομικά μαθηματικά (EL)

Μονοβασίλης, Θεόδωρος (EL)
Καλογηράτου, Ζαχαρούλα (EL)
Kalogiratou, Zacharoula (EN)
Monovasilis, Theodoros (EN)

Τσούνης, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Tsounis, Nikolaos (EN)

Στο βιβλίο των οικονομικών μαθηματικών θα περιγράφονται οι τεχνικές επίλυσης προβλημάτων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων οικονομικών πράξεων και οι εφαρμογές τους στις χρηματο-οικονομικές συναλλαγές. Ξεκινώντας από την θεωρία της απλής κεφαλαιοποίησης στην συνέχεια θα δίνονται εφαρμογές και υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για να αποτιμηθεί η αξία του χρήματος μέσα στο χρόνο. Κατόπιν θα γίνει εκτενής αναφορά στην προεξόφληση των συναλλαγματικών (εξωτερικής και εσωτερικής) καθώς και στην οικονομική ισοδυναμία συναλλαγματικών μέσα από τα υποδείγματα της παρούσας και μελλοντικής αξίας. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η θεωρία της σύνθετης κεφαλαιοποίησης, της ισοδυναμίας επιτοκίων καθώς και της γραμμικής και εκθετικής συνθήκης αποτίμησης τελικής αξίας κεφαλαίου. Κατόπιν θα δοθεί η θεωρία της παρούσας και μελλοντικής αξίας σε σειρές κεφαλαίων (ράντες) και τέλος μια μελέτη των δανείων. Σε όλα τα κεφάλαια θα υπάρχουν σειρά από λυμένα παραδείγματα όλων των κατηγοριών, λυμένες ασκήσεις αλλά και άλυτες ασκήσεις με τα αποτελέσματα των λύσεων τους. (EL)

learningMaterial
book

ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ - ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ - ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ - ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ - ΡΑΝΤΕΣ - ΔΑΝΕΙΑ (EL)
Time Value Of Money And Interest Rates (Nominal) (EN)
Real) Compound Interest And Future Value Off Payment Discounting And Present Value Off Payment Depreciation Loans (EN)


Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.