Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάλυση Συστάδων (EL)

Κύρκος, Ευστάθιος (EL)
Kyrkos, Efstathios (EN)

Συμεωνίδης, Παναγιώτης (EL)
Παπαβασιλείου, Σπυρίδων (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papavasileiou, Spyridon (EN)
Symeonidis, Panagiotis (EN)

Η Ανάλυση Συστάδων αποτελεί την τρίτη βασική εργασία της ΕΔ. Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η εξοικείωση του αναγνώστη με τις σχετικές έννοιες και τεχνικές. Αρχικά παρουσιάζονται οι εισαγωγικές έννοιες και διάφορα μέτρα ομοιότητας όπως η απόσταση αντικειμένων με αριθμητικά γνωρίσματα, με δυαδικά γνωρίσματα, με ονομαστικά γνωρίσματα και με μικτά γνωρίσματα. Ακολούθως παρουσιάζονται οι διάφορες κατηγορίες μεθόδων Ανάλυσης Συστάδων όπως διαιρετικές μέθοδοι, ιεραρχικές μέθοδοι, μέθοδοι βασισμένες στην πυκνότητα και μέθοδοι πλέγματος. Γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένους αλγόριθμους όπως ο αλγόριθμος των Κ-Μέσων, η Σωρευτική Ιεραρχική Συσταδοποίηση και η Διαιρετική Σωρευτική Συσταδοποίηση. Τέλος, το κεφάλαιο αναφέρεται σε τεχνικές Ανάλυσης Sυστάδων με χρήση Νευρωνικών Δικτύων και συγκεκριμένα στους Αυτοοργανούμενους Χάρτες του Kohonen (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ (EL)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EL)
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (EL)
ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ (EL)
Decision Making (EN)
Business Intelligence (EN)
Business Analytics (EN)
Data Mining (EN)
Clustering (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.