Το παιχνίδι στη μαθηματική εκπαίδευση των μικρών παιδιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Το παιχνίδι στη μαθηματική εκπαίδευση των μικρών παιδιών (EL)
THE GAME AT YOUNG CHILDREN'S MATHEMATICAL EDUCATION (EN)

Σκουμπουρδή, Χρυσάνθη (EL)
Skoumpourdi, Chrysanthi (EN)

Μιχαηλίδης, Αντώνιος (EL)
Χατζημιχάλης,Μάριος Τσαμπίκος (EL)
Καλαβάσης, Φραγκίσκος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Michaelides, Anthony (EN)
Kallipos (EN)
Kalavasis, Fragkiskos (EN)
Chatzimichalis, Marios Tsampikos (EN)

Στόχος του βιβλίου είναι να συνεισφέρει στον διάλογο που δημιουργείται για το παιχνίδι στη μαθηματική εκπαίδευση των μικρών παιδιών (4-7 ετών). Εστιάζοντας στις βασικές συνισταμένες για τη σχεδιασμένη ένταξη του παιχνιδιού στη μαθηματική εκπαίδευση δημιουργούνται νέα ερωτήματα και προκύπτουν προβληματισμοί, μέσα από τα κεφάλαια του βιβλίου. Στα τέσσερα μέρη του βιβλίου, τα οποία αναπτύσσονται σε δέκα κεφάλαια, γίνεται διαπραγμάτευση των επιστημολογικών θεωρήσεων του παιχνιδιού σε σχέση με την παιδική ηλικία, την εκπαίδευση και τα μαθηματικά, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων των διαφορετικών ειδών παιχνιδιού, των ερευνητικών δεδομένων αφενός για τη χρήση παιχνιδιών για την προσέγγιση των μαθηματικών και αφετέρου για τις απόψεις των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και των θεμάτων σχεδιασμού για τη δημιουργία και διαχείριση εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Στοιχείων, δηλαδή, για τη σχεδιασμένη ένταξη του παιχνιδιού, ως δραστηριότητας και ως υλικού στη μαθηματική εκπαίδευση των μικρών παιδιών. (EL)

learningMaterial
book

ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (EL)
ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (EL)
ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (EL)
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (EL)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (EL)
ΠΑΙΓΝΙΩΔΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (EL)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (EL)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (EL)
ΤΥΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (EL)
ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (EL)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (EL)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (EL)
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (EL)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (EL)
ΠΑΙΧΝΔΙ (EL)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (EL)
Play Routes (EN)
Games Examples (EN)
Attitudes For Games (EN)
Game Realization (EN)
Didactics Of Mathematics (EN)
Games Ideas (EN)
Play Based Activity (EN)
Games Categories (EN)
Instructional Design (EN)
Play (EN)
Games And Mathematics Guidelines (EN)
Game (EN)
Learning Through Game (EN)
Mathematics Education (EN)
Typical Activity (EN)
Evaluating Games (EN)
Examples Of Designed Games (EN)
Designing Games (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.