Απλή Τυχαία Δειγματοληψία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑπλή Τυχαία Δειγματοληψία (EL)

Παπαγεωργίου, Ιουλία (EL)
Papageorgiou, Ioulia (EN)

Καρακώστας, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Karakostas, Konstantinos (EN)

Με το κεφάλαιο αυτό ξεκινά η μελέτη των στοιχειωδών δειγματοληπτικών σχημάτων που ανήκουν στη γενικότερη κατηγορία των μεθόδων δειγματοληψίας στις οποίες η επιλογή του δείγματος βασίζεται στη θεωρία πιθανοτήτων. Στα δειγματοληπτικά αυτά σχήματα, οι στοιχειώδεις μονάδες του πληθυσμού αποτελούν ταυτόχρονα και τις δειγματοληπτικές μονάδες. Η χρήση των στοιχειωδών δειγματοληπτικών σχημάτων έχει μεγάλη ευρύτητα στις δειγματοληπτικές έρευνες, αλλά συνήθως τα σχήματα αυτά εμφανίζονται σε συνδυασμό ή ως επιμέρους βήματα ενός μεγαλύτερου και πιο σύνθετου δειγματοληπτικού σχεδίου. Η μελέτη της πρώτης δειγματοληπτικής μεθόδου, της απλής τυχαίας δειγματοληψίας είναι σημαντική, όχι ίσως από πρακτικής άποψης, δεδομένου ότι σπάνια η μέθοδος αυτή θα εφαρμοστεί αποκλειστικά σε μια δειγματοληπτική έρευνα, αλλά επειδή αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία η Θεωρία Δειγματοληψίας (Sampling Theory) έχει χτιστεί. Η μελέτη της απλής τυχαίας δειγματοληψίας (α.τ.δ.) (αγγλικά: simple random sampling ή srs) επίσης θα βοηθήσει στην κατανόηση των εννοιών που περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 1 και οι οποίες αφορούν τον σκοπό μιας δειγματοληπτικής έρευνας, τη διαδικασία επιλογής του δείγματος, την εκτίμηση, τις δειγματοληπτικές κατανομές και τις ιδιότητες των εκτιμητών. Επίσης, αρκετά από τα δειγματοληπτικά σχήματα που θα αναπτυχθούν σε επόμενα κεφάλαια κάνουν χρήση της απλής τυχαίας δειγματοληψίας. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ (EL)
ΑΠΛΗ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (EL)
ΠΟΣΟΣΤΟ (EL)
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (EL)
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (EL)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ (EL)
ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (EL)
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (EL)
ΔΙΑΣΠΟΡΑ (EL)
Sampling Mean (EN)
Sample Size (EN)
Confidence Interval (EN)
Percentage (EN)
Estimation (EN)
Simple Random Sampling (EN)
Population Size (EN)
Mean Value (EN)
Variance (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.