Προσθήκη θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροσθήκη θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος (EL)
Nutrient addition to the soil (EN)

Γέμτος, Θεοφάνης (EL)
Καβαλάρης, Χρήστος (EL)
Kavalaris, Christos (EN)
Gemtos, Theofanis (EN)

Φουντάς, Σπυρίδων (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Fountas, Spyridon (EN)

Τύποι λιπασμάτων (οργανικά, χημικά, χλωρή λίπανση), στερεά υγρά και μηχανήματα εφαρμογής τους , έλεγχοι και ρύθμιση των μηχανημάτων, συντήρηση και αξιολόγηση λειτουργίας του εξοπλισμού. Μηχανήματα για μεταβλητές καλλιεργητικές φροντίδες Προστασία περιβάλλοντος από ορθό σχεδιασμό μηχανημάτων, προβλήματα από τη χρήση χημικών λιπασμάτων Προστασία χειριστών (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ (EL)
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (EL)
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (EL)
Precision Crop Fertilization (EN)
Organic Fertilizer Application Equipment (EN)
Chemical Fertilizer Application Equipment (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.