Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί και Βασικά Χαρακτηριστικά της Επιχειρηματικότητας και των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕννοιολογικοί Προσδιορισμοί και Βασικά Χαρακτηριστικά της Επιχειρηματικότητας και των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (EL)

Κόκκινου, Αικατερίνη (EL)
Kokkinou, Aikaterini (EN)

Κορρές, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Korres, Georgios (EN)

Το 2ο κεφάλαιο αναλύει το πλαίσιο και την εξέλιξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και περιγράφει και αξιολογεί την δράση της Ε.Ε. στον τομέα της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, και κατ’ επέκταση, της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής πολιτικής αναφορικά με τις επιχειρήσεις και των στοιχείων που επηρεάζουν την εφαρμογή της, καθώς και οι μέχρι σήμερα επιπτώσεις και αποτελέσματα της πολιτικής στην αναπτυξιακή πορεία των κρατών και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τα παραγόμενα αποτελέσματα και τις προοπτικές της πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
Innovation Entrepreneurship (EN)
European Union (EN)
Technological Policy (EN)
Entrepreneurship (EN)
Research And Development (EN)
Economic Growth (EN)
Regional Policy (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.