Μοριακά Βάρη και Κατανομή Μοριακών Βαρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜοριακά Βάρη και Κατανομή Μοριακών Βαρών (EL)

Αχιλιάς, Δημήτρης (EL)
Achilias, Dimitris (EN)

Βουγιούκα, Σταματίνα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Vougiouka, Stamatina (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό στόχος είναι η κατανόηση των παρακατω χαρακηριστικών των πολυμερών 1. Δεν έχουν μικρό αλλά μεγάλο μοριακό βάρος 2. Τα πολυμερή δεν χαρακτηριζονται από ένα μοριακό βάρος αλλά από μια κατανομή μοριακών βαρών 3. Το ίδιο πολυμερές μπρεί να έχει διαφορετικό μέσο μοριακό βάρος ανάλογα με τις συνθήκες παρασκευής στου, την θερμική ή/και χημική επεξεργασία που έχει υποστεί, και άλλους παράγοντες Θα δωθούν παραδείγματα προσδιορισμού των διαφόρων μέσων μοριακών βαρών, αρχικά με εύκολες ασκήσεις ανάμιξης 2 ή 3 πληθυσμών μακρομορίων και στη συνέχεια με μεγαλύτερο αριθμό. Ποιά η επίδραση της ανάμιξης διαφορετικού μεγέθους πληθυσμών μακρομορίων στα μέσα μοριακά βάρη των πολυμερών και στη διασπορά της κατανομής μοριακών βαρών? Πειραματικοί τρόποι προσδιορισμού μέσων μοριακών βαρών. Ανάλυση ακραίων ομάδων. Ιξωδομετρία. Ωσμωμετρία. Σκέδαση φωτός και υπολογισμός του μέσου κατά βάρος μοριακού βάρους μέσω των διαγραμμάτων Zimm. Προσδιορισμός ολόκληρης της ΚΜΒ με χρωματογραφία GPC. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΟΛΥΜΕΡΗ (EL)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ (EL)
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ (EL)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ (EL)
Polymer Reaction Engineering (EN)
Macromolecules (EN)
Polymers (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.