Διεργασίες Παραγωγής Πολυμερών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιεργασίες Παραγωγής Πολυμερών (EL)

Αχιλιάς, Δημήτρης (EL)
Achilias, Dimitris (EN)

Κυριακίδου, Ελένη (EL)
Κατσαρού, Δήμητρα (EL)
Μαργουνάκης, Δημήτριος (EL)
Βουγιούκα, Σταματίνα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Katsarou, Dimitra (EN)
Kyriakidou, Eleni (EN)
Kallipos (EN)
Margounakis, Dimitrios (EN)
Vougiouka, Stamatina (EN)

Περιγραφή των διαφόρων τεχνικών πολυμερισμού (πολυμερισμός μάζας, διαλύματος, αιωρήματος, γαλακτώματος) Ασκήσεις πάνω στην επίδραση διαφόρων μακροσκοπικών παραγόντων (π.χ. θερμοκρασία, συντελεστής μεταφοράς θερμότητας, θερμική αγωγιμότητα, κ.α) στις διάφορες τεχνικές. Επίλυση συνδυασμένων ισοζυγίων μάζας και ενέργειας για τον αντιδραστήρα πολυμερισμού. Προσδιορισμός απαραίτητης επιφάνειας εναλλαγής θερμότητας για διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. Επίδραση της μεταβολής του ιξώδους κατά τη διάρκεια της αντίδρασης στα χαρακτηριστικά του αντιδραστήρα και την ταχύτητα αντίδρασης. Ιδιαιτερότητες της τεχνικής πολυμερισμού γλακτώματος. Κατανομή μεγέθους σωματιδίων. Απλές και πολύπλοκες σχέσεις. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΟΛΥΜΕΡΗ (EL)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ (EL)
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ (EL)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ (EL)
Polymer Reaction Engineering (EN)
Macromolecules (EN)
Polymers (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.