Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥγροί υδρογονάνθρακες (EL)

Ελευθεριάδης, Ιωάννης (EL)
Νικολαΐδης, Νικόλαος (EL)
Αχιλιάς, Δημήτρης (EL)
Eleftheriadis, Ioannis (EN)
Nikolaidis, Nikolaos (EN)
Achilias, Dimitris (EN)

Κυριακίδου, Ελένη (EL)
Κατσαρού, Δήμητρα (EL)
Παπαγεωργίου, Γεώργιος (EL)
Μαργουνάκης, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Katsarou, Dimitra (EN)
Kyriakidou, Eleni (EN)
Papageorgiou, Georgios (EN)
Kallipos (EN)
Margounakis, Dimitrios (EN)

Σύσταση και ταξινόμηση πετρελαίων. Ιστορικά στοιχεία. Εξόρυξη του πετρελαίου Μεθοδοι προκατεργασίας αργού. Διύλιση πετρελαίου και διεργασίες διυλιστηρίου. 'Ολη η οργανική χημεία μέσα σε ένα διυλιστήριο πετρελαίου'. Ατμοσφαιρική απόσταξη (προϊόντα, συνθήκες, διεργασία). Απόσταξη υπό κενό. Πυρόλυση: Θερμική και καταλυτική πυρόλυση. Προϊόντα και καταλύτες πυρόλυσης. Υδρογονοπυρόλυση. Καταλυτική αναμόρφωση. Αλκυλίωση. Ισομερείωση. Εξανθράκωση. Σε όλα αυτά περιγραφή της διεργασίας, αντιδραστήρια, καταλύτες. Προϊόντα διυλιστηρίου πετρελαίου. Υγρά καύσιμα: βενζίνη (ιδιότητες, τυποι), καύσιμα αεροπορίας, καύσιμα μηχανών εσωτερικής καύσης, καύσιμα θέρμανσης (μαζούτ). Αέρια καύσιμα. Στερεά καύσιμα. Εργαστηριακές δοκιμές πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου. Ελληνικά διυλιστήρια και διεργασίες πετρελαίου. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (EL)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (EL)
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (EL)
ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (EL)
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ (EL)
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (EL)
Oil (EN)
Energy (EN)
Chemical Processes (EN)
Carbon (EN)
Natural Gas (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.