ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ pH ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΤΙΒΛΑΣΤΩΝ ΑΓΓΟΥΡΙΟΥ (CUCUMIS SATIVUS) ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ pH ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΤΙΒΛΑΣΤΩΝ ΑΓΓΟΥΡΙΟΥ (CUCUMIS SATIVUS) ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (EL)

Ριζοπούλου, Σοφία (EL)
Γεωργίου, Κυριάκος (EL)
Μελετίου-Χρήστου, Μαρία-Σόνια (EL)
Θάνος, Κωνσταντίνος (EL)
Meletiou Christou, Maria Sonia (EN)
Georgiou, Kyriakos (EN)
Thanos, Konstantinos (EN)
Rizopoulou, Sofia (EN)

Δεληπέτρου, Πηνελόπη (EL)
Φραγκάκη, Γεωργία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Delipetrou, Pinelopi (EN)
Fragkaki, Georgia (EN)

Η συγκέντρωση των ιόντων Η+ στο έδαφος είναι ένας σημαντικός περιβαλλοντικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη των φυτών. Το pH του εδάφους επηρεάζει τη διαλυτότητα των θρεπτικών στοιχείων στο εδαφικό διάλυμα. Σε σχετικά χαμηλές τιμές pH τα ανθρακικά, θειϊκά και φωσφορικά άλατα είναι περισσότερο ευδιάλυτα στο εδαφικό διάλυμα σε σύγκριση με υψηλές τιμές pH. Επί πλέον, σε υψηλές τιμές pH ορισμένα θρεπτικά στοιχεία, όπως ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, ο χαλκός και το μαγγάνιο σχηματίζουν δυσδιάλυτα υδροξείδια. H αύξηση της διαλυτότητας των θρεπτικών στοιχείων διευκολύνει την απορρόφησή τους από τη ρίζα. Γενικά η αύξηση των ριζών ευνοείται σε ελαφρώς όξινα pH (5,5 έως 6,5). Τα διάφορα φυτικά είδη αναπτύσσονται σε ένα εύρος τιμών pH από 3 έως 9. Οι ακραίες τιμές συνιστούν παράγοντα καταπόνησης για ορισμένα φυτικά είδη, ενώ άλλα έχουν αναπτύξει μηχανισμούς προσαρμογής. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ (EL)
Plant Ecophysiology (EN)
Plant Environmental Physiology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.