Δυναμική φασματική ανάλυση κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη την ενδοσιμότητα του εδάφους θεμελίωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔυναμική φασματική ανάλυση κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη την ενδοσιμότητα του εδάφους θεμελίωσης (EL)

Κίρτας, Εμμανουήλ (EL)
Παναγόπουλος, Γεώργιος (EL)
Panagopoulos, Georgios (EN)
Kirtas, Emmanouil (EN)

Δημητρίου, Στυλιανός (EL)
Σέξτος, Αναστάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Sextos, Anastasios (EN)
Kallipos (EN)
Dimitriou, Stylianos (EN)

Στο παράδειγμα του Κεφαλαίου 10 παρουσιάζεται η προσομοίωση της δυναμικής φασματικής ανάλυσης του φορέα που αναλύθηκε στο προηγούμενο Κεφάλαιο, λαμβάνοντας όμως υπόψη την ενδοσιμότητα του εδάφους θεμελίωσης. Τα βασικά αντικείμενα που αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο είναι: ενδοσιμότητα εδάφους θεμελίωσης, δυναμική αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής, υπολογισμός ελατηριακών σταθερών με χρήση του μέτρου εδαφικής αντίδρασης, υπολογισμός ελατηριακών σταθερών βάσει δυναμικών χαρακτηριστικών εδάφους, υπολογισμός διαστάσεων θεμελίου, αξιολόγηση επιρροής ενδοσιμότητας του εδάφους θεμελίωσης στην απόκριση φορέα οπλισμένου σκυροδέματος. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (EL)
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΜΠΕΔΗΣΗΣ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (EL)
ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΕΝΔΟΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ (EL)
Finite Element Method (EN)
Numerical Simulation Of Structures (EN)
Static And Dynamic Analysis (EN)
Foundation Soil Compliance (EN)
Impedance Functions (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.