Ανελαστική στατική ανάλυση (pushover)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) (EL)

Κίρτας, Εμμανουήλ (EL)
Παναγόπουλος, Γεώργιος (EL)
Panagopoulos, Georgios (EN)
Kirtas, Emmanouil (EN)

Δημητρίου, Στυλιανός (EL)
Σέξτος, Αναστάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Sextos, Anastasios (EN)
Kallipos (EN)
Dimitriou, Stylianos (EN)

Στο παράδειγμα του Κεφαλαίου 12 παρουσιάζεται η προσομοίωση της ανελαστικής στατικής ανάλυσης απλού φορέα, γνωστής και ως ανάλυση pushover. Τα βασικά αντικείμενα που αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο είναι: ανελαστική συμπεριφορά κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, ανελαστική στατική ανάλυση (pushover analysis), ανελαστική συμπεριφορά διατομής οπλισμένου σκυροδέματος, ανακυκλιζόμενη συμπεριφορά διατομής οπλισμένου σκυροδέματος, ιδιότητες πλαστικών αρθρώσεων, μορφή επιβαλλόμενης οριζόντιας φόρτισης, καθορισμός μετακίνησης-στόχου, επισκόπηση αποτελεσμάτων καμπύλης αντίστασης και εμφάνισης πλαστικών αρθρώσεων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (EL)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (EL)
ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
Finite Element Method (EN)
Numerical Simulation Of Structures (EN)
Static And Dynamic Analysis (EN)
Pushover Analysis (EN)
Non-linear Response (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)