Δυναμική ανελαστική ανάλυση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔυναμική ανελαστική ανάλυση (EL)

Κίρτας, Εμμανουήλ (EL)
Παναγόπουλος, Γεώργιος (EL)
Panagopoulos, Georgios (EN)
Kirtas, Emmanouil (EN)

Δημητρίου, Στυλιανός (EL)
Σέξτος, Αναστάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Sextos, Anastasios (EN)
Kallipos (EN)
Dimitriou, Stylianos (EN)

Στο παράδειγμα του Κεφαλαίου 13 παρουσιάζεται η προσομοίωση της δυναμικής ανελαστικής ανάλυσης απλού φορέα. Τα βασικά αντικείμενα που αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο είναι: δυναμική ανελαστική ανάλυση, ιδιότητες ανελαστικής συμπεριφοράς υλικού κατά τη δυναμική ανελαστική ανάλυση με μη-γραμμικά στοιχεία συνδέσμου (Nonlinear Links), καθορισμός ιδιοτήτων στοιχείων συνδέσμων, μέθοδοι δυναμικής ανελαστικής ανάλυσης φορέα με χρονοϊστορία φόρτισης, καθορισμός παραμέτρων ιδιομορφικής ανάλυσης με διανύσματα Ritz, συνδυασμοί φορτίων κατά την ανελαστική δυναμική ανάλυση, επιβολή φόρτισης στατικού τύπου μέσω ανελαστικής ανάλυσης χρονοϊστορίας, επιλογή χρονοϊστορίας επιταχύνσεων για τη δυναμική ανελαστική ανάλυση βάσει EC8, παράμετροι ανελαστικής συμπεριφοράς κατά την επίλυση με τη μέθοδο επαλληλίας ιδιομορφών, δυναμική ανελαστική ανάλυση με μέθοδο απευθείας ολοκλήρωσης στο χρόνο, βρόχοι αναπτυσσομένης ροπής-πλαστικής στροφής διατομής. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (EL)
ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ (EL)
Finite Element Method (EN)
Dynamic Non-linear Time-history Analysis (EN)
Numerical Simulation Of Structures (EN)
Static And Dynamic Analysis (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.