Βιομηχανικό περιβάλλον, κύκλος ζωής των επιχειρήσεων και αναδιοργάνωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιομηχανικό περιβάλλον, κύκλος ζωής των επιχειρήσεων και αναδιοργάνωση (EL)

Γεωργόπουλος, Αντώνιος (EL)
Georgopoulos, Antonios (EN)

Πολυχρονίου, Παναγιώτης (EL)
Φωτεινόπουλος, Μιχάλης Αναστάσιος (EL)
Τσιαδήμου, Αναστασία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Foteinopoulos, Michalis Anastasios (EN)
Tsiadimou, Anastasia (EN)
Polychroniou, Panagiotis (EN)

Το κεφάλαιο αυτό δείχνει ότι οι επιχειρήσεις δεν παραμένουν στατικές αλλά διαγράφουν ένα κύκλο ζωής, ο οποίος ξεκινά με τη γέννησή τους, προχωρά με την ανάπτυξή τους και στη συνέχεια μπορεί να φτάνει στη στασιμότητα και στο θάνατό τους. Ο εν λόγο μετασχηματισμό τους συναρτάται άμεσα με τις αλλαγές, οι οποίες συντελούνται στο εξωτερικό περιβάλλον (π.χ., σύμφωνα με την ανάλυση PEST), στο κλαδικό περιβάλλον (π.χ., σύμφωνα με την ανάλυση Porter), αλλά και στο ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις αποφάσεις του στρατηγικού management. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (EL)
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΕΞΑΓΟΡΕΣ (EL)
ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EL)
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EL)
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (EL)
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EL)
Firm Strategy (EN)
Crisis Management (EN)
International Firms (EN)
Business Transformation (EN)
Mergers & Acquisitions (EN)
Firm Survival (EN)
Firm Performance (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.