Εισαγωγή στις συναρτήσεις

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Εισαγωγή στις συναρτήσεις (EL)

Κιζήρογλου, Μιχαήλ (EL)
Kiziroglou, Michail (EN)

Ζήνας, Νικόλαος (EL)
Γεωργίου,. Δημήτριος (EL)
Τσιαδήμου, Αναστασία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Tsiadimou, Anastasia (EN)
Georgiou, Dimitrios (EN)
Zinas, Nikolaos (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η εισαγωγή στις συναρτήσεις, με παιδαγωγική παράθεση των βασικών ορισμών, εισαγωγή και πλήρη μελέτη των βασικών τύπων συναρτήσεων. Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι αρχικά αλγεβρική, με ανάλυση αλγεβρικών ιδιοτήτων, και στη συνέχεια γραφική, με απεικόνιση της χαρακτηριστικής μορφής, σε αντιστοίχιση με φυσικές εφαρμογές. Περιλαμβάνεται επίσης η μελέτη της μονοτονίας, της περιοδικότητας των συναρτήσεων καθώς και πράξεις μεταξύ συναρτήσεων. Όπως σε όλα τα κεφάλαια, παρατίθεται αναλυτική μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων με οργανωμένη διάρθρωση από απλά είδη σε πιό πολύπλοκα, υπερκαλύπτοντας το σύνηθες σύνολο προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΛΟΓΙΣΜΟΣ (EL)
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (EL)
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ (EL)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ (EL)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (EL)
Engineering (EN)
Integration (EN)
Methodology (EN)
Derivation (EN)
Calculus (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)