Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕγκάρσια Δυναμική (EL)
Lateral Dynamics (EN)

Αντωνιάδης, Ιωάννης (EL)
Antoniadis, Ioannis (EN)

Βοσνιάκος, Γεώργιος-Χριστόφορος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Vosniakos, Georgios-christoforos (EN)

Απόκριση σε εντολές ελέγχου. Η χαρακτηριστική εξίσωση. Ταλάντωση πρόνευσης μικρής περιόδου (short period pitching oscillation). Το φυγοειδές.. Μοντέλα χαμηλότερης τάξης. Η προσέγγιση της μικρής περιόδου. Η προσέγγιση του φυγοειδούς. Ανάλυση συχνότητας. Το διάγραμμα Bode. Χαρακτηριστικά πτήσης και ευκολίας χειρισμού. Διέγερση των μορφών ευστάθειας. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΤΗΣΗΣ (EL)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΤΗΣΗΣ (EL)
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΤΗΣΗΣ (EL)
Flight Dynamics And Control (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.