Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυνθετική διαδικασία (EL)
Design synthesis procedure (EN)

Γεωργιάδου, Ζωή (EL)
Ηλίας, Παναγιώτης (EL)
Φράγκου, Διονυσία (EL)
Κλωνιζάκης, Αριστείδης (EL)
Μοίρα, Μαρία (EL)
Georgiadou, Zoe (EN)
Moira, Maria (EN)
Fragkou, Dionysia (EN)
Ilias, Panagiotis (EN)
Klonizakis, Aristeidis (EN)

Kosemund Σανίδης, Ευθύμιος (EL)
Ηλία Γεωργιάδου, Ελιζαμπέττα (EL)
Μωραΐτης, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kosemund Sanidis, Efthymios (EN)
Moraitis, Konstantinos (EN)
Kallipos (EN)
ilia Georgiadou, Elizampetta (EN)

Στο 9o κεφάλαιο πραγματοποιείται μια αναλυτική προσέγγιση των βασικών αρχών που διέπουν τον σχεδιασμό των χώρων εργασίας. Δηλαδή των τρόπων και των μεθόδων που επιλέγονται για την αρχιτεκτονική επίλυση του επαγγελματικού χώρου των γραφειακών εγκαταστάσεων από πλευράς προβολής και επικοινωνίας, δομής και λειτουργικότητας δηλαδή χωροοργάνωσης, εργονομίας και ορθολογιστικής διάταξης του εργασιακού χώρου, μορφής και αισθητικού αποτελέσματος. Παράλληλα γίνεται αναφορά στα παραστατικά μέσα τα οποία συμβάλλουν στη σχεδιαστική διαδικασία και παρουσιάζονται και αναλύονται κριτικά παραδείγματα σχεδιασμού χώρων εργασίας με ισχυρή κεντρική ιδέα και ευφάνταστη οργανωτική δομή. (EL)
In Chapter 9, an analytical approach of the main principles of work spaces’ design is presented. We analyse the ways and methods, chosen for the architectural configuration of the professional space for office work, from the point of view of firm's projection and communication, of structure and functionality, thus spatial organization, of ergonomic and rational design of work space, of the form and aesthetic result. Meantime, a reference to the representative means takes place, which contribute to the design process. Additionally cases of work space design with a powerful concept and an imaginative organisational structure are critically presented. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΦΩΤΙΣΜΟΣ (EL)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EL)
ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EL)
ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (EL)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (EL)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (EL)
Office Facilities (EN)
Design (EN)
Sustainable Office (EN)
Lighting (EN)
Work Managment (EN)
Workplace Furniture (EN)
Office Environment (EN)
Interior Places (EN)
Virtual Office (EN)
Alternative Office (EN)
Technology And Design (EN)
Workplaces (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.