ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (EL)

Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ (EL)
Ventouras, Errikos-Chaim (EN)

Σταυρουλάκης, Πέτρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Stavroulakis, Peter (EN)
Kallipos (EN)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικά στοιχεία της λειτουργίας των σκελετικών και λείων μυών του σώματος, με έμφαση σε όσα στοιχεία επηρεάζουν τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των ενισχυτών των ηλεκτρομυογράφων (ΗΜΓ). Έμφαση δίνεται στα φαινόμενα στα οποία οφείλεται η εμφάνιση της χαρακτηριστικής διφασικής μορφής των καταγραφόμενων δυναμικών από τον ΗΜΓ. Περιγράφονται τα διάφορα είδη ηλεκτροδίων που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρομυογραφία: δερματικά, ενδοϊστικά, ηλεκτρόδια μονής ίνας. Αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά του δυναμικού δράσης κινητικής μονάδας (motor unit action potential – MUAP). Στη συνέχεια περιγράφονται οι δομικές μονάδες τυπικού ΗΜΓ: ενισχυτικές βαθμίδες, διάταξη ολοκληρωτή, διατάξεις ψηφιακής επεξεργασίας και αναλύεται η λειτουργία της ηλεκτρονευρογραφίας κατόπιν διεγέρσεως. Επίσης περιγράφονται τα είδη δυναμικών που παράγουν τα λεία μυϊκά κύτταρα, με έμφαση στην κυριότερη διάταξη καταγραφής ηλεκτρικών σημάτων λείων μυϊκών κυττάρων, που είναι ο ηλεκτρογαστρογράφος (ΗΓΓ). (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (EL)
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΟΦΘΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (EL)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (EL)
Diagnostic Equipment (EN)
Electromyograph (EN)
Medical Electronics (EN)
Electrocardiograph (EN)
Electroencephalograph (EN)
Biomedical Technology (EN)
Electroopthalmograph (EN)
Bioelectricity (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.