ΗΛΕΚΤΡΟΟΦΘΑΛΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
ΗΛΕΚΤΡΟΟΦΘΑΛΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (EL)

Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ (EL)
Ventouras, Errikos-Chaim (EN)

Σταυρουλάκης, Πέτρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Stavroulakis, Peter (EN)
Kallipos (EN)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η περιγραφή των διατάξεων που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή ηλεκτρικών βιοσημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του ανθρώπινου οφθαλμού. Δίνονται βασικά στοιχεία δομής και λειτουργίας του ανθρώπινου οφθαλμού, με έμφαση στη λειτουργία του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, όπου και βρίσκονται τα κύτταρα τα οποία παράγουν δυναμικά δράσης. Επίσης αναφέρονται οι κινήσεις που εκτελεί ο ανθρώπινος οφθαλμός και οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον μελέτης. Οι ηλεκτροοφθαλμογραφικές διατάξεις αφορούν κατά κύριο λόγο δύο είδη συσκευών. Η πρώτη συσκευή που παρουσιάζεται είναι ο ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφος (ΗΑΓ), με τον οποίο καταγράφεται η ηλεκτρική λειτουργία των κυττάρων του αμφιβληστροειδούς. Η δεύτερη συσκευή είναι ο ηλεκτροοφθαλμογράφος (ΗΟΓ), με τον οποίο καταγράφονται, μέσω των μετατοπίσεων του ηλεκτρικού διπόλου των δύο οφθαλμών, οι κινήσεις των οφθαλμών. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (EL)
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΟΦΘΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ (EL)
ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (EL)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (EL)
Diagnostic Equipment (EN)
Electromyograph (EN)
Medical Electronics (EN)
Electrocardiograph (EN)
Electroencephalograph (EN)
Biomedical Technology (EN)
Electroopthalmograph (EN)
Bioelectricity (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)