Φύση, λειτουργία της επιστήμης και σύντομη ιστορική αναδρομή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦύση, λειτουργία της επιστήμης και σύντομη ιστορική αναδρομή (EL)
Nature, function of science and a brief historical review (EN)

Γριμάνη, Αικατερίνη (EL)
Γκότσης, Γεώργιος (EL)
Δρακόπουλος, Σταύρος (EL)
Grimani, Aikaterini (EN)
Gkotsis, Georgios (EN)
Drakopoulos, Stavros (EN)

Κατσέλη, Ιωάννα (EL)
Τσακνής, Αντώνιος (EL)
Ζουμπουλάκης, Μιχαήλ (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Tsaknis, Antonios (EN)
Zoumpoulakis, Michail (EN)
Katseli, Ioanna (EN)

Ορισμός και η φύση της επιστήμης. Βασικές αρχές επιστημονικής θεώρησης του κόσμου. Διυποκειμενικότητα, αντικειμενικότητα και παραγωγή καινούργιας γνώσης. Οργάνωση και συστηματοποίηση γνώσης. Αξιώματα, επιστημονικές υποθέσεις και θεωρίες. Η ταξινόμηση των επιστημών. Τυπικές επιστήμες. Εμπειρικές επιστήμες. Βασικές μεθοδολογικές έννοιες: Επαγωγή, Λογική-Παραγωγή, Υποθετικο-Παραγωγική Μέθοδος. Αδυναμίες επαγωγικής μεθόδου. Αδυναμίες και σφάλματα λογικής παραγωγής. Έλεγχος επιστημονικών θεωριών: Λογικός, εμπειρικός και πειραματικός έλεγχος. Επιστημονική πρόβλεψη. Σύντομη ιστορική αναδρομή: Αρχαία, Μεσαιωνική και Σύγχρονη επιστήμη. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (EL)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (EL)
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (EL)
Methodology Of Economics (EN)
History Of Economic Thought (EN)
Philosophy Of Social Sciences (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.