Οικονομική Μεγέθυνση και Διεθνές Εμπόριο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟικονομική Μεγέθυνση και Διεθνές Εμπόριο (EL)

Τσούνης, Νικόλαος (EL)
Tsounis, Nikolaos (EN)

Κιοσέογλου, Νερίνα (EL)
Κυρίκος, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Τσαρπαλής, Κωνσταντίνος (EL)
Tsarpalis, Konstantinos (EN)
Kallipos (EN)
Kioseoglou, Nerina (EN)
Kyrikos, Dimitrios (EN)

Επιδράσεις της Οικονομικής Μεγέθυνσης στην Ευημερία μιας Χώρας, Η επιζήμια οικονομική μεγέθυνση (Immiserising Growth), Προσδιοριστικοί παράγοντες στην μεταβολή των όρων εμπορίου μετά την οικονομική μεγέθυνση, Οι Επιδράσεις της Οικονομικής Μεγέθυνσης στην Κατανάλωση, Οι Επιδράσεις της Οικονομικής Μεγέθυνσης στην Παραγωγή, Η Ολική Επίδραση της Οικονομικής Μεγέθυνσης, Η Επίδραση στους Όρους Εμπορίου, Η οικονομική μεγέθυνση ως προς το είδος που την προκαλεί, Μεταβολές της Ποσότητας των Παραγωγικών Συντελεστών – Το Θεώρημα Rybczynski, Μεταβολή στην ποσότητα του ενός παραγωγικού συντελεστή, Μεταβολή στις ποσότητες και των δύο παραγωγικών συντελεστών, Τεχνολογική Πρόοδος και Οικονομική Μεγέθυνση, Οι Επιδράσεις της Ουδέτερης Τεχνολογικής Προόδου, Οι τιμές των αγαθών παραμένων σταθερές, Ουδέτερη Τεχνολογική Πρόοδος στις παραγωγικές διαδικασίες και των δύο αγαθών, Ουδέτερη Τεχνολογική Πρόοδος στην Παραγωγή του ενός Αγαθού, Οι Τιμές των Αγαθών είναι Μεταβλητές (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (EL)
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (EL)
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (EL)
ΘΕΩΡΙΑ ΔΑΣΜΩΝ (EL)
Pure Theory Of Trade (EN)
Economic Intergration (EN)
International Trade (EN)
Theory Of Tariffs (EN)
Non Tariff Protection (EN)


Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.