Εισαγωγή: Βασικά Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων και Εκτιμητικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕισαγωγή: Βασικά Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων και Εκτιμητικής (EL)
Intorduction: Basic Concepts of Probability Theory and Estimation (EN)

Χατζόπουλος, Σταύρος (EL)
Κολυβά Μαχαίρα, Φωτεινή (EL)
Chatzopoulos, Stavros (EN)
Kolyva Machaira, Foteini (EN)

Μωυσιάδης, Πολυχρόνης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Moyssiadis, Polychronis (EN)

Σε αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο παρουσιάζονται χρήσιμοι ορισμοί και απαραίτητα θεωρήματα για την κατανόηση των επόμενων κεφαλαίων. Παρουσιάζονται στοιχεία από τη Θεωρία Πιθανοτήτων και την Εκτιμητική. (EL)
Τhis introductory chapter provides useful definitions and theorems necessary for understanding the following chapters. We present concepts from the Theory of Probability and Estimation Theory. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΑ (EL)
ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (EL)
ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ (EL)
ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ (EL)
ΑΣΥΜΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΤΥΧΑΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ (EL)
ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΑΣ (EL)
ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ (EL)
ΣΤΑΘΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΑΣΥΜΠΤΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΕΠΑΡΚΕΙΑ (EL)
ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ (EL)
ΣΥΝΕΠΕΙΑ (EL)
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ (EL)
ΑΣΥΜΠΩΤΙΚΑ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ (EL)
ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ (EL)
Sufficient (EN)
Estimator (EN)
Bias (EN)
Likelihood (EN)
Asymptotic Normality (EN)
Consistency (EN)
Random Variable (EN)
Maximum Likelihood Estimator (EN)
Significance Level (EN)
Exponential Family (EN)
Asymptotically Unbiased Estimator (EN)
Unbiased Estimator (EN)
Minimum Variance Unbiased Estimator (EN)
Random Sample (EN)
Efficient Estimator (EN)
Significance (EN)
Asymptotic Efficiency (EN)
Relative Efficiency (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.