Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Παλαιόλεξο 4 (EL)
Plaeo-Crossword 4 (EN)

Κωστόπουλος, Δημήτριος (EL)
Κουφός, Γεώργιος (EL)
Kostopoulos, Dimitrios (EN)
Koufos, Georgios (EN)

Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)

Ειδικό σταυρόλεξο όρων που χρησιμοποιούνται στα Κεφάλαια 10 και 11 του συγγράμματος (EL)
Crossword of terminology used in chapters 10 and 11 (EN)

learningMaterial

Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών (EL)
Εξέλιξη (EL)
Ελληνικό Αρχείο Απολιθωμάτων (EL)
Παλαιοανθρωπολογία (EL)
Palaeoanthropology (EN)
Vertebrate Paleontology (EN)
Evolution (EN)
Greek Fossil Record (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015

καμία (EL)
none (EN)

καμία (EL)
none (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.