Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ Αιώνας των Ερπετών (EL)
The Time of Reptiles (EN)

Κωστόπουλος, Δημήτριος (EL)
Kostopoulos, Dimitrios (EN)

Μεταλληνός, Παναγιώτης (EL)
Κούλη, Κατερίνα (EL)
Συλβέστρου, Ιωάννα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Sylvestrou, Ioanna (EN)
Metallinos, Panagiotis (EN)
Kouli, Katerina (EN)

η εξέλιξη των αμνιωτών στο τέλος του Παλαιοζωικού και των διάψιδων ερπετών κατά το Μεσοζωικό (EL)
the evolution of amniotes during end Palaeozoic and of diapsids during Mesozoic (EN)

learningMaterial
bookChapter

Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών (EL)
Εξέλιξη (EL)
Χορδωτά (EL)
ΕΡΠΕΤΑ (EL)
ΑΡΧΟΣΑΥΡΙΑ (EL)
ΑΜΝΙΩΤΑ (EL)
ΛΕΠΙΔΟΣΑΥΡΙΑ (EL)
Reptiles (EN)
Amniota (EN)
Vertebrate Paleontology (EN)
Chordata (EN)
Geo-biodiversity (EN)
Evolution (EN)
Archosauria (EN)
Lepidosauria (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015

παγκόσμια (EL)
universal (EN)

Παλαιοζωικός-Μεσοζωικός αιώνας (EL)
Palaeozoic- Mesozoic era (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.