Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤαλαντώσεις (EL)

Παπαδογιάννης, Νεκτάριος (EL)
Μπακαρέζος, Ευθύμιος (EL)
Papadogiannis, Nektarios (EN)
Bakarezos, Efthymios (EN)

Νίκα, Ελένη (EL)
Μπενής, Εμμανουήλ (EL)
Κάλλιπος (EL)
Benis, Emmanouil (EN)
Nika, Eleni (EN)
Kallipos (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό εισάγεται η έννοια της περιοδικής κίνησης και των αρμονικών κινήσεων. Αναλύονται τα βασικά μεγέθη που περιγράφουν τις αρμονικές κινήσεις, όπως περίοδος, συχνότητα, πλάτος ταλάντωσης και αρχική φάση. Εξάγεται η εξίσωση που περιγράφει την απλή αρμονική ταλάντωση με τη βοήθεια του αναλόγου του περιστρεφόμενου ανύσματος. Εξάγεται ο νόμος του Hooke μέσω του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα, και η σύνδεση της περιόδου με τη μάζα του κινητού και της σταθεράς ελαστικότητας. Δίνεται το παράδειγμα του απλού εκκρεμούς και εξάγεται η περίοδος της ταλάντωσης με την προσέγγιση των μικρών ταλαντώσεων. Έπειτα μελετούνται οι απλές αρμονικές ταλαντώσεις ως προς την μηχανική ενέργεια (κινητική και δυναμική). Μελετάται επίσης η επαλληλία ταλαντώσεων σε μια και δυο διαστάσεις. Εισάγεται η έννοια της φθίνουσας αρμονικής ταλάντωσης και του χρόνου ημίσειας ζωής. Τέλος, παρουσιάζεται η έννοια της εξαναγκασμένης ταλάντωσης, με αρμονική εξαναγκάζουσα δύναμη, και το φαινόμενο του συντονισμού. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (EL)
ΗΧΟΣ (EL)
ΚΥΜΑΤΑ (EL)
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (EL)
Oscillations (EN)
Sound (EN)
Laboratory Exercises (EN)
Waves (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-10-22*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.