Αστικές μεταφορές και βιώσιμη κινητικότητα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Αστικές μεταφορές και βιώσιμη κινητικότητα (EL)

Παπαϊωάννου, Παναγιώτης (EL)
Γαβανάς, Νικόλαος (EL)
Πιτσιάβα Λατινοπούλου, Μάγδα (EL)
Πολίτης, Ιωάννης (EL)
Pitsiava Latinopoulou, Magda (EN)
Gavanas, Nikolaos (EN)
Politis, Ioannis (EN)
Papaioannou, Panagiotis (EN)

Γιαννόπουλος, Γεώργιος (EL)
Σδουκόπουλος, Αλέξανδρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Giannopoulos, Georgios (EN)
Kallipos (EN)
Sdoukopoulos, Alexandros (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των μετακινήσεων σε αστικές περιοχές ,ο χωρικός και χρονικός διαχωρισμός τους, η διαφοροποίηση των μετακινήσεων ανά σκοπό και μέσο μετακίνησης καθώς και η μηνιαία/εποχική διακύμανση των μετακινήσεων . Δίνεται ο ορισμός της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και παρουσιάζονται οι συνιστώσες ενός βιώσιμου συστήματος αστικών μεταφορών με αναφορές στη συνδυασμένη πολιτική χωροταξικού, πολεοδομικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα με παράθεση των στόχων και μέσων που υιοθετούνται για την επίτευξη του ευρύτερου οράματος της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως είναι οι δείκτες βιώσιμης κινητικότητας. Τέλος, γίνεται αναφορά στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) ως το απαραίτητο εργαλείο για τον ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό των μετακινήσεων στα αστικά κέντρα με ταυτόχρονες επεμβάσεις ανάπλασης και βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (EL)
ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (EL)
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (EL)
Transportation Engineering (EN)
Mobility Management (EN)
Transport Networks (EN)
New Technologies In Transport (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)