Ποσοτικές και ποιοτικές παράμετροι στις αστικές μεταφορές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠοσοτικές και ποιοτικές παράμετροι στις αστικές μεταφορές (EL)

Παπαϊωάννου, Παναγιώτης (EL)
Γαβανάς, Νικόλαος (EL)
Πιτσιάβα Λατινοπούλου, Μάγδα (EL)
Πολίτης, Ιωάννης (EL)
Pitsiava Latinopoulou, Magda (EN)
Gavanas, Nikolaos (EN)
Politis, Ioannis (EN)
Papaioannou, Panagiotis (EN)

Γιαννόπουλος, Γεώργιος (EL)
Σδουκόπουλος, Αλέξανδρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Giannopoulos, Georgios (EN)
Kallipos (EN)
Sdoukopoulos, Alexandros (EN)

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην κατανόηση των βασικών εννοιών στις αστικές μετακινήσεις με κάθε μέσο και των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων που εκφράζουν αυτές τις έννοιες. Επίσης στην κατανόηση των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων που αναφέρονται στη βιώσιμη κινητικότητα γενικότερα. Έννοιες όπως η στάθμη εξυπηρέτησης στα διάφορα μεταφορικά μέσα (ΙΧ, λεωφορείο, ποδήλατο, μετακίνηση πεζή) και στα διάφορα συστατικά στοιχεία των δικτύων μεταφορών (υπεραστικό οδικό τμήμα, αστική οδός, κόμβος, κλπ), η ασφάλεια στο αστικό περιβάλλον, η προσβασιμότητα, η ποιότητα στις μετακινήσεις κλπ, εξετάζονται και αναλύονται διεξοδικά. Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθεται ο τρόπος που οι έννοιες αυτές περιγράφονται και αναπαριστώνται από κατάλληλες μεταβλητές καθώς και οι τρόπος που μετρώνται στην πράξη (μέθοδοι καταγραφής, δειγματοληψία, κλπ). Τέλος, γίνεται αναφορά με παραδείγματα στον τρόπο αξιοποίησής τους με τη δημιουργία απλών ή και σύνθετων δεικτών για λόγους συγκριτικής αξιολόγησης και ιεράρχησης. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (EL)
ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (EL)
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (EL)
Transportation Engineering (EN)
Mobility Management (EN)
Transport Networks (EN)
New Technologies In Transport (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.