Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔίκτυα ποδηλάτων (EL)

Παπαϊωάννου, Παναγιώτης (EL)
Γαβανάς, Νικόλαος (EL)
Πιτσιάβα Λατινοπούλου, Μάγδα (EL)
Πολίτης, Ιωάννης (EL)
Pitsiava Latinopoulou, Magda (EN)
Gavanas, Nikolaos (EN)
Politis, Ioannis (EN)
Papaioannou, Panagiotis (EN)

Γιαννόπουλος, Γεώργιος (EL)
Σδουκόπουλος, Αλέξανδρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Giannopoulos, Georgios (EN)
Kallipos (EN)
Sdoukopoulos, Alexandros (EN)

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εξοικείωση με τις σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού δικτύων ποδηλατόδρομων και ενσωμάτωσης του ποδήλατου ως μέσο καθημερινής μετακίνησης στο αστικό περιβάλλον. Παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες υπολογισμού του επιπέδου εξυπηρέτησης και αναλύονται οι βασικές αρχές ένταξης και λειτουργίας του δικτύου ποδηλατόδρομων στον αστικό ιστό. Παρουσιάζονται οι κατηγορίες ιεράρχησης των αστικών ποδηλατόδρομων και οι προδιαγραφές σχεδιασμού για κάθε κατηγορία. Περιγράφονται τα συμπληρωματικά στοιχεία που συνθέτουν το σύγχρονο δίκτυο ποδηλατόδρομων (διαμόρφωση οδού και κόμβων, μέσα διαχωρισμού, χώροι στάθμευσης, σήμανση, σηματοδότηση, καθοδήγηση, φωτισμός, φυτεύσεις). Έμφαση δίνεται στην ανάλυση των δυνατοτήτων και πρακτικών της συνδυασμένης χρήσης του ποδήλατου με τα άλλα μέσα μεταφοράς. Τέλος, παρουσιάζονται καλές πρακτικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στοιχεία αξιολόγησης ελληνικών ποδηλατοδρόμων σύμφωνα με τις αρχές και προδιαγραφές σχεδιασμού. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (EL)
ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (EL)
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (EL)
Transportation Engineering (EN)
Mobility Management (EN)
Transport Networks (EN)
New Technologies In Transport (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.