Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Κβαντική οπτική και lasers (EL)
QUANTUM OPTICS AND LASERS (EN)

Σιμσερίδης, Κωνσταντίνος (EL)
Simserides, Constantinos (EN)

Λαμπρόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Κονοφάος, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Konofaos, Nikolaos (EN)
Lampropoulos, Konstantinos (EN)

Η θεματολογία του βιβλίου έχει ως βάση το περιεχόμενο του υποχρεωτικού μαθήματος "Κβαντική Οπτική και Lasers" της Κατεύθυνσης "Φυσική Στερεάς Κατάστασης" του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών το ΕΚΠΑ. 1. Εισαγωγή στη κβαντική φύση του φωτός. 2. Μηχανισμοί αλληλεπιδράσεως ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας - ύλης (δισταθμικού συστήματος). 3. Ημικλασική αντιμετώπιση της αλληλεπιδράσεως ΗΜ ακτινοβολίας - ύλης (δισταθμικού συστήματος). Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο: κλασικά. Δισταθμικό σύστημα π.χ. άτομο: κβαντικά. 4. Κβαντική αντιμετώπιση της αλληλεπιδράσεως ΗΜ πεδίου - Δισταθμικού Συστήματος. Κβάντωση ΗΜ πεδιου. 5. Lasers. 6. Πίνακας πυκνότητας. 7. Διάφορα ακόμα θέματα για τις ιδιότητες και τη λειτουργία των Lasers. (EL)
The subject of this book is based on the compulsory course "Quantum Optics and Lasers" of the Department of "Solid State Physics" of the Faculty of Physics of the Natural Sciences School of the National and Kapodistrian University of Athens. 1. Introduction to the quantum nature of light. 2. Mechanisms of interaction of electromagnetic (EM) radiation and matter (two-level system). 3. Semiclassical approach of the interaction of EM radiation and matter. EM field: classically. Two-level system e.g. atom: quantum mechanically. 4. Quantum mechanical approach of the interaction of EM radiation and matter. EM field quantization. 5. Lasers. 6. Density matrix. 7. Some other issues for the properties and the operation of Lasers. (EN)

learningMaterial
book

ΛΕΙΖΕΡ (EL)
ΔΙΣΤΑΘΜΙΚΟ ΑΤΟΜΟ (EL)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΤΡΙΣΤΑΘΜΙΚΟ ΑΤΟΜΟ (EL)
ΜΕΤΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΤΕΣ (EL)
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ (EL)
ΚΒΑΝΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΡΟΠΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (EL)
ΜΠΟΖΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΕΡΜΙΟΝΙΑ (EL)
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΡΑΜΠΙ (EL)
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - ΥΛΗΣ (EL)
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΙΝΣΤΑΙΝ (EL)
Quantum Optics (EN)
Three-level Atom (EN)
Rabi Oscillations (EN)
Lasers (EN)
Bosons And Fermions (EN)
Light - Matter Interaction (EN)
Electromagnetic Field Quantization (EN)
Commutators And Anticommutators (EN)
Transition Electron Dipole Moment (EN)
Two-level Atom (EN)
Density Matrix (EN)
Einstein Mechanisms (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.