Κβαντική αντιμετώπιση της αλληλεπιδράσεως ΗΜ πεδίου - Δισταθμικού Συστήματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚβαντική αντιμετώπιση της αλληλεπιδράσεως ΗΜ πεδίου - Δισταθμικού Συστήματος (EL)

Κβάντωση ΗΜ πεδίου (EL)

Σιμσερίδης, Κωνσταντίνος (EL)
Simserides, Constantinos (EN)

Λαμπρόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Κονοφάος, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Konofaos, Nikolaos (EN)
Lampropoulos, Konstantinos (EN)

4 Κβαντική αντιμετώπιση της αλληλεπιδράσεως ΗΜ πεδίου - Δισταθμικού Συστήματος. Κβάντωση ΗΜ πεδίου. 4.1 Πλήρης Κβαντική Προσέγγιση έναντι Ημικλασικής Προσεγγίσεως. 4.2 Σχέση μεταξύ κυματανυσμάτων, κυκλικών συχνοτήτων και φάσεων ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. 4.3 Στάσιμο ΗΜ κύμα σε κοιλότητα. 4.4 Χαμιλτονιανή ΗΜ πεδίου με τελεστές καταστροφής και δημιουργίας φωτονίων. 4.5 Χαμιλτονιανή δισταθμικού συστήματος με σπίνορες. 4.6 Σχέσεις μεταθέσεως μποζονίων και σχέσεις αντιμεταθέσεως φερμιονίων. 4.6.1 Σχέσεις μεταθέσεως μποζονίων π.χ. φωτονίων. 4.6.2 Σχέσεις αντιμεταθέσεως φερμιονίων π.χ. ηλεκτρονίων. 4.7 Τελεστές κλίμακας. 4.8 Χαμιλτονιανή αλληλεπιδράσεως δισταθμικού συστήματος - ΗΜ πεδίου. 4.9 Σύνοψη Χαμιλτονιανών. 4.10 Μέσες (αναμενόμενες) τιμές μεγεθών για τη Χαμιλτονιανή Jaynes- Cummings. 4.11 Απορρόφηση φωτονίου. 4.12 Εκπομπή φωτονίου. 4.13 Αναφορές 4ου Κεφαλαίου. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΛΕΙΖΕΡ (EL)
ΔΙΣΤΑΘΜΙΚΟ ΑΤΟΜΟ (EL)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΤΡΙΣΤΑΘΜΙΚΟ ΑΤΟΜΟ (EL)
ΜΕΤΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΤΕΣ (EL)
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ (EL)
ΚΒΑΝΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΡΟΠΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (EL)
ΜΠΟΖΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΕΡΜΙΟΝΙΑ (EL)
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΡΑΜΠΙ (EL)
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - ΥΛΗΣ (EL)
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΙΝΣΤΑΙΝ (EL)
Quantum Optics (EN)
Three-level Atom (EN)
Rabi Oscillations (EN)
Lasers (EN)
Bosons And Fermions (EN)
Light - Matter Interaction (EN)
Electromagnetic Field Quantization (EN)
Commutators And Anticommutators (EN)
Transition Electron Dipole Moment (EN)
Two-level Atom (EN)
Density Matrix (EN)
Einstein Mechanisms (EN)


Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.