Κβαντική αντιμετώπιση της αλληλεπιδράσεως ΗΜ πεδίου - Δισταθμικού Συστήματος

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Κβαντική αντιμετώπιση της αλληλεπιδράσεως ΗΜ πεδίου - Δισταθμικού Συστήματος (EL)

Σιμσερίδης, Κωνσταντίνος (EL)
Simserides, Constantinos (EN)

Λαμπρόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Κονοφάος, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Konofaos, Nikolaos (EN)
Lampropoulos, Konstantinos (EN)

4 Κβαντική αντιμετώπιση της αλληλεπιδράσεως ΗΜ πεδίου - Δισταθμικού Συστήματος. Κβάντωση ΗΜ πεδίου. 4.1 Πλήρης Κβαντική Προσέγγιση έναντι Ημικλασικής Προσεγγίσεως. 4.2 Σχέση μεταξύ κυματανυσμάτων, κυκλικών συχνοτήτων και φάσεων ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. 4.3 Στάσιμο ΗΜ κύμα σε κοιλότητα. 4.4 Χαμιλτονιανή ΗΜ πεδίου με τελεστές καταστροφής και δημιουργίας φωτονίων. 4.5 Χαμιλτονιανή δισταθμικού συστήματος με σπίνορες. 4.6 Σχέσεις μεταθέσεως μποζονίων και σχέσεις αντιμεταθέσεως φερμιονίων. 4.6.1 Σχέσεις μεταθέσεως μποζονίων π.χ. φωτονίων. 4.6.2 Σχέσεις αντιμεταθέσεως φερμιονίων π.χ. ηλεκτρονίων. 4.7 Τελεστές κλίμακας. 4.8 Χαμιλτονιανή αλληλεπιδράσεως δισταθμικού συστήματος - ΗΜ πεδίου. 4.9 Σύνοψη Χαμιλτονιανών. 4.10 Μέσες (αναμενόμενες) τιμές μεγεθών για τη Χαμιλτονιανή Jaynes- Cummings. 4.11 Απορρόφηση φωτονίου. 4.12 Εκπομπή φωτονίου. 4.13 Αναφορές 4ου Κεφαλαίου. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΛΕΙΖΕΡ (EL)
ΔΙΣΤΑΘΜΙΚΟ ΑΤΟΜΟ (EL)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΤΡΙΣΤΑΘΜΙΚΟ ΑΤΟΜΟ (EL)
ΜΕΤΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΤΕΣ (EL)
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ (EL)
ΚΒΑΝΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΡΟΠΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (EL)
ΜΠΟΖΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΕΡΜΙΟΝΙΑ (EL)
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΡΑΜΠΙ (EL)
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - ΥΛΗΣ (EL)
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΙΝΣΤΑΙΝ (EL)
Quantum Optics (EN)
Three-level Atom (EN)
Rabi Oscillations (EN)
Lasers (EN)
Bosons And Fermions (EN)
Light - Matter Interaction (EN)
Electromagnetic Field Quantization (EN)
Commutators And Anticommutators (EN)
Transition Electron Dipole Moment (EN)
Two-level Atom (EN)
Density Matrix (EN)
Einstein Mechanisms (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)