ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕΞΑΤΜΙΣΗ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ (EL)

Στέγγου, Αθηνά (EL)
Stengou, Athina (EN)

Γαζετάς, Νίκος (EL)
Αρετάκης, Νικόλαος (EL)
Παπαντώνη, Χριστίνα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papantoni, Christina (EN)
Aretakis, Nikolaos (EN)
Gazetas, Nikos (EN)

Παρατίθενται θεμελιώδεις σχέσεις μεταφοράς μάζας και θερμότητας αναφερόμενες σε μείγματα: αμιγείς συνιστώσες, καμπύλη πίεσης ατμών, ενθαλπία, μείγματα ατμού-αερίου,θερμοκρασία αδιαβατικού κορεσμού, θερμοκρασία υγρής σφαίρας. Μελετώνται διεργασίες κατά την επαφή υγρών-αερίων ρευμάτων: αδιαβατικές διεργασίες, ψύξη νερού με αέρα, αφύγρανση στο μείγμα αέρα/υδρατμών. Περιγράφονται γενικές μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων αδιαβατικών θερμικών διεργασιών και παρουσιάζονται συσκευές για τις διεργασίες αερίων-υγρών ρευμάτων με έμφαση τις διεργασίες ύγρανσης. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τους ψυκτικούς πύργους, το θερμοϋδραυλικό σχεδιασμό τους, τις δεξαμενές ψεκασμού, τις δεξαμενές ψύξης και το σύνθετο πρόβλημα μη αδιαβατικών διεργασιών Περιλαμβάνονται παραδείγματα, επεξήγηση συμβόλων και βιβλιογραφική τεκμηρίωση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΚΡΟΦΗΣΗ (EL)
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (EL)
ΕΝΙΣΧΥΣΗ/ΑΠΟΣΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ (EL)
ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ (EL)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΑΖΑΣ (EL)
ΞΗΡΑΝΣΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ (EL)
ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ (EL)
ΠΥΡΓΟΙ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (EL)
ΠΥΡΓΟΙ ΔΙΣΚΩΝ (EL)
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (EL)
Cooling Towers (EN)
Adsorption (EN)
Heat And Mass Transfer (EN)
Tray Towers (EN)
Absorption Stripping (EN)
Refrigeration (EN)
Packed Towers (EN)
Distillation Columns (EN)


Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.