ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΡΩΝ – ΑΕΡΙΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΡΩΝ – ΑΕΡΙΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (EL)

Στέγγου, Αθηνά (EL)
Stengou, Athina (EN)

Γαζετάς, Νίκος (EL)
Αρετάκης, Νικόλαος (EL)
Παπαντώνη, Χριστίνα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papantoni, Christina (EN)
Aretakis, Nikolaos (EN)
Gazetas, Nikos (EN)

Οι διάφορες συσκευές που χρησιμοποιούνται κατά τις διεργασίες υγρών-αερίων ρευμάτων έχουν κύριο σκοπό να εξασφαλίσουν επαρκή επιφάνεια συναλλαγής μάζας και θερμότητας έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα. Μελετώνται οι πύργοι με δίσκους (εξωτερικό περίβλημα, είδη δίσκων, παράμετροι υπολογισμού διαμέτρου) και οι πύργοι με πληρωτικά υλικά. Προτείνεται μέθοδος σχεδιασμού πύργου με διάτρητους δίσκους με όρους που να εξασφαλίζεται η καλή ροή αερίου-υγρού ρεύματος (με βάση την πτώση πίεσης). Επίσης ορίζεται και υπολογίζεται ο βαθμός απόδοσης των δίσκων που καθορίζει και το ύψος του πύργου. Στην ενότητα των πύργων με πληρωτικά υλικά αναλύεται η αντιρροή υγρού-αερίου ρεύματος δια μέσου του πληρωτικού υλικού με επισήμανση στην πλημμύριση και φόρτιση, στην πτώση πίεσης σε μονοφασική και διφασική ροή. Παρουσιάζονται οι συντελεστές μεταφοράς μάζας σε πύργους με πληρωτικά υλικά και συγκρίνονται οι δυο κατηγορίες πύργων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΚΡΟΦΗΣΗ (EL)
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (EL)
ΕΝΙΣΧΥΣΗ/ΑΠΟΣΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ (EL)
ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ (EL)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΑΖΑΣ (EL)
ΞΗΡΑΝΣΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ (EL)
ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ (EL)
ΠΥΡΓΟΙ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (EL)
ΠΥΡΓΟΙ ΔΙΣΚΩΝ (EL)
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (EL)
Cooling Towers (EN)
Adsorption (EN)
Heat And Mass Transfer (EN)
Tray Towers (EN)
Absorption Stripping (EN)
Refrigeration (EN)
Packed Towers (EN)
Distillation Columns (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.