Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ (EL)

Στέγγου, Αθηνά (EL)
Stengou, Athina (EN)

Γαζετάς, Νίκος (EL)
Αρετάκης, Νικόλαος (EL)
Παπαντώνη, Χριστίνα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papantoni, Christina (EN)
Aretakis, Nikolaos (EN)
Gazetas, Nikos (EN)

Οι συσκευές προσρόφησης χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση συνιστωσών μικρής περιεκτικότητας από μείγματα αερίων ή υγρών. Το πλέον κοινό παράδειγμα είναι η ξήρανση αερίων προκειμένου να εμποδιστεί διάβρωση, συμπύκνωση ή ανεπιθύμητη αντίδραση. Κάθε μέθοδος διαχωρισμού στηρίζεται σε κατάλληλη ιδιότητα των συνιστωσών που πρόκειται να διαχωριστούν. Ο καθαρισμός με προσροφητικό υλικό εξαρτάται από τη δυνατότητα μιας συνιστώσας να απομακρυνθεί περισσότερο εύκολα από μια άλλη. Αναπτύσσονται οι ενότητες: Συνθήκες ισορροπίας Προσρόφηση μιας συνιστώσας (Θεωρία ΒΕΤ, Θεωρία Gibbs, Δυναμική θεωρία) Προσρόφηση πολλών συνιστωσών Προσρόφηση από υγρά Δομή υλικών προσρόφησης Κινητικές επιδράσεις Συσκευές προσρόφησης Λύσεις Rosen Ασκήσεις/Παραδείγματα. Επεξήγηση συμβόλων και Βιβλιογραφία (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΚΡΟΦΗΣΗ (EL)
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (EL)
ΕΝΙΣΧΥΣΗ/ΑΠΟΣΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ (EL)
ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ (EL)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΑΖΑΣ (EL)
ΞΗΡΑΝΣΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ (EL)
ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ (EL)
ΠΥΡΓΟΙ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (EL)
ΠΥΡΓΟΙ ΔΙΣΚΩΝ (EL)
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (EL)
Cooling Towers (EN)
Adsorption (EN)
Heat And Mass Transfer (EN)
Tray Towers (EN)
Absorption Stripping (EN)
Refrigeration (EN)
Packed Towers (EN)
Distillation Columns (EN)


Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.