Ανάλυση πολυμεταβλητών τεχνικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάλυση πολυμεταβλητών τεχνικών (EL)
ANALYSIS OF MULTIVARIATE TECHNIQUES (EN)

Πετρίδης, Δημήτριος (EL)
Petridis, Dimitrios (EN)

Κουμαρτζής, Νικόλαος (EL)
Σιάρδος, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Koumartzis, Nikolaos (EN)
Siardos, Georgios (EN)

Η συγγραφή του βιβλίου αυτού απευθύνεται σε όλους τους επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα σε επίπεδο προπτυχιακής διατριβής, μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος. Το περιεχόμενο πραγματεύεται τις δημοφιλέστερες μεθόδους εφαρμογής πολυμεταβλητών τεχνικών οι οποίες διανθίζονται με πληθώρα παραδειγμάτων απότοκα της μακρόχρονης εμπειρίας του συγγραφέα με παρόμοια έρευνα δημοσιευμένη σε περιοδικά διεθνούς κύρους. Τα παραδείγματα αφορούν μελέτες περιπτώσεων διαφορετικών επιστημονικών πεδίων: Επιστήμη Τροφίμων, Οικολογία Υδρόβιου Περιβάλλοντος, Κοινωνικές Επιστήμες και Εκπαίδευση, Ιατρική Επιστήμη. (EL)

learningMaterial
book

ΠΟΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ (EL)
ΔΙΩΝΥΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ (EL)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΔΕΝΔΡΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ (EL)
ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ (EL)
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ (EL)
ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ (EL)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ (EL)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (EL)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ (EL)
ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (EL)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (EL)
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ (EL)
Multiple Regression (EN)
Multivariate Analysis (EN)
Logistic Regression (EN)
Factor Analysis (EN)
Binomial Regression (EN)
Multinomial Regression (EN)
Correspondence Analysis (EN)
Regression Diagnostics (EN)
Discriminant Analysis (EN)
Canonical Correlation (EN)
Redundancy Analysis (EN)
Canonical Correspondence Analysis (EN)
Chaid And Cart Classification Models (EN)
Ordinal Regression (EN)
Case Studies (EN)
Item Analysis (EN)
Principal Component Analysis (EN)
MANOVA (EN)
Cluster Analysis (EN)
Reciprocal Averaging (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.