Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής (EL)

Γκιτζένης, Σάββας (EL)
Τουμπής, Σταύρος (EL)
Gitzenis, Savvas (EN)
Toumpis, Stavros (EN)

Τραμπούλης, Θεόφιλος (EL)
Γκιτζένης, Σάββας (EL)
Χελιώτης, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Cheliotis, Dimitrios (EN)
Gitzenis, Savvas (EN)
Trampoulis, Τheofilos (EN)

Το σύγγραμμα προορίζεται για χρήση στη διδασκαλία της βασικής θεωρίας του Λογισμού συναρτήσεων μιας μεταβλητής. Απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων, και λαμβάνει υπόψιν τις γνώσεις που έχουν αφομοιώσει στο Λύκειο και ιδιαιτέρως κατά την προετοιμασία τους για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Περιλαμβάνονται κεφάλαια με αντικείμενο τα αξιώματα των αριθμών, τα όρια, τη συνέχεια, την παράγωγο και τις εφαρμογές της, τον ορισμό του ολοκληρώματος και τις βασικές του ιδιότητες και εφαρμογές (σε υπολογισμούς όγκων, μηκών, κ.ο.κ.), τις διαφορικές εξισώσεις, τα πολυώνυμα Taylor, ακολουθίες, σειρές, και κάποια στοιχεία αναλυτικής γεωμετρίας (διανύσματα και κωνικές τομές). Αν και το σύγγραμμα μπορεί σαφώς να χρησιμοποιηθεί σε τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής και τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών, εντούτοις, λόγω του μεγάλου εύρους της ύλης που καλύπτει, το βιβλίο είναι ιδανικό για διδασκαλία σε τμήματα τα οποία περιλαμβάνουν ένα σχετικά μικρό αριθμό μαθημάτων μαθηματικού υποβάθρου, και αφιερώνουν περίπου 1 μάθημα σε Λογισμό Μίας Μεταβλητής και συναφή θέματα. Υπάρχουν δεκάδες τέτοια τμήματα στην επικράτεια, π.χ. ΑΕΙ Πληροφορικής, Βιολογίας, Χημείας, Οικονομικής Επιστήμης, κ.ο.κ., καθώς και ΤΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης. Οι βασικοί στόχοι του βιβλίου είναι: * Οι φοιτητές να εμβαθύνουν στην ύλη που ήδη ξέρουν από το Λύκειο, δηλαδή τις βασικές έννοιες των παραγώγων και των ολοκληρωμάτων. * Οι φοιτητές να μάθουν ορισμένα νέα κομμάτια θεωρίας (π.χ. συνέχεια Lipschitz) και νέες εφαρμογές των ήδη γνωστών τους εννοιών (π.χ. υπολογισμοί διάφορων όγκων). * Οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με γνωστικά αντικειμενα όπως τα πολυώνυμα Taylor και διάφοροι αριθμητικές μέθοδοι (Μεθόδους Newton, Euler, κ.ο.κ.), τα οποία αποτελούν βασικά εργαλεία άλλων μαθημάτων στη συνέχεια των σπουδών τους. * Η ύλη να παρουσιάζεται κατά το δυνατόν αυστηρά ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα των φοιτητών για δομημένη σκέψη. Ταυτόχρονα παρέχεται μεγάλο πλήθος ασκήσεων και παραδειγμάτων για καλύτερη κατανόηση. (EL)

learningMaterial
book

Όριο (EL)
Διαφορική Εξίσωση (EL)
Ακολουθία (EL)
Παράγωγος (EL)
Εφαρμογές Λογισμού (EL)
Συνάρτηση (EL)
Ολοκλήρωση (EL)
Ολοκλήρωμα (EL)
Λογισμός Συναρτήσεων μιας Μεταβλητής (EL)
Πολυώνυμο Taylor (EL)
Σειρά (EL)
Function (EN)
Series (EN)
Integration (EN)
Applications of Calculus (EN)
Single Variable Calculus (EN)
Derivative (EN)
Integral (EN)
Sequence (EN)
Limit (EN)
Differential Equation (EN)
Taylor Polynomial (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.